Sonneille sulavaa sapuskaa

Sonnin ruokinta ei ole avaruustiedettä. Vapaa rehun saanti ja laadukas säilörehu ovat avaimet hyviin tuloksiin.

Kasvavien nautojen ruokinnasta on tehty paljon tutkimusta vuosikymmenten varrella. Kokoamalla olemassa olevat aineistot yhteen voidaan mallintaa sellaisten tekijöiden vaikutuksia, joita ei yksittäisillä kokeilla välttämättä saada esille. Alle on listattu neljä keskeistä sonnien ruokintaan ja kasvuun vaikuttavaa tekijää.

1. Rehua vapaasti tarjolle

Peruslähtökohtana kasvavan lihanaudan ruokinnassa on, että rehua tulee olla vapaasti tarjolla kaiken aikaa. Seosrehuruokinnalla tämä toteutuu, kun seosta jää vähän tähteeksi ruokintapöydälle ennen seuraavaa jakokertaa. Erillisruokinnassa väkirehuannos on yleensä rajoitettu, mutta karkearehun saannin tulee perustua vapaaseen rehun saantiin.

2. Syönti ratkaisee energian saannin

Eläimen energian saanti lisääntyy rehun syönnin kasvaessa. Syöntimäärä ratkaisee pitkälti sen, miten hyvin eläin kasvaa. Eläimen elopaino on tärkein yksittäinen syöntimäärään vaikuttava tekijä. Sen vaikutus on luonnollisesti positiivinen. Koon kasvaessa syöntikyky lisääntyy.

Ruokinnan kuitupitoisuus vaikuttaa selkeästi syöntimäärään. Tutkimusaineistojen perusteella maksimaalinen syönnin taso saavutetaan eläimen elopainosta riippuen dieetin kuitupitoisuudella 350 – 420 g/kg ka.

Säilörehun laatu vaikuttaa merkittävästi syöntiin ja kasvuun. Esimerkkinä: naudan nettokasvu paranee keskimäärin 13,5 g/pv, kun säilörehun D-arvo nousee arvosta 660 arvoon 670 g/kg ka.

3. Hyvä säilörehu lisää syöntiä

Syönti-indeksi kuvaa säilörehun suhteellista syöntipotentiaalia. Säilörehun syönti-indeksiin vaikuttavat esimerkiksi kuiva-ainepitoisuus, D-arvo, kokonaishappojen ja kuidun pitoisuudet, sato (ensimmäinen sato tai jälkikasvu) sekä palkokasvien ja kokoviljasäilörehun osuudet.

Kokeiden pohjalta on havaittu, että vapaalla seosrehu/säilörehuruokinnalla yhden syönti-indeksipisteen vaikutus rehun kokonaissyöntiin on kasvavalla naudalla noin 20 grammaa kuiva-ainetta päivässä. Eli jos syönti-indeksi nousee arvosta 90 arvoon 100, sonnin päivittäinen rehun syönti lisääntyy noin 200 kuiva-ainegrammaa päivässä.

4. Väkirehuakin tarvitaan

Pelkällä säilörehulla ei saada sonnien kasvupotentiaalia täysin hyödynnettyä, vaikka kyseessä huippurehu olisikin. Hyvälaatuistakin säilörehua käytettäessä kohtuullinen väkirehulisä (noin 25 – 30 % rehuannoksen kuiva-aineesta) on yleensä paikallaan.

Ruokinnan valkuaispitoisuudella on tutkimusaineistojen perusteella vain marginaalinen vaikutus lihanautojen syönti- ja kasvutuloksiin. Kasvavien nautojen ruokinnassa ollaan lähes aina tilanteessa, että varsinaista valkuaislisää, kuten rypsiä, ei tarvita.

Lue lisää sonnien ruokinnasta kesäkuun Nauta-lehdestä 3/2016!

Arto Huuskonen, professori, Luke