Kannattaako käytetyn typpisäiliön osto? Asiantuntijat vastaavat

typpisäiliöitä odottamassa lähetystä

Nauta-lehden lukija esitti kysymyksen: ”Kannattaako käytetyn typpisäiliön ostaminen? Ja jos sellaisen haluaa hankkia, mitä tulisi ottaa huomioon?” Vastaajina toimivat Katri Kajostila ja Jaana Vuolteenaho Fabasta.

 

Jos harkitsee käytetyn säiliön hankkimista, tulee kiinnittää huomiota säiliön ikään, sekä miten sitä on aiemmin käytetty. Jos säiliö on ollut aktiivisessa käytössä lähimenneisyydessä, eikä merkkejä esimerkiksi typen nopeasta haihtumisesta ole, ei säiliön kunnossa todennäköisesti ole vikaa ja se voi olla aivan hyvä hankinta.

Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että käyttövuosien lisääntyessä myös riski säiliön nopeallekin särkymiselle kasvaa. Useat sulatukset ja uudelleen jäädytykset heikentävät säiliön rakenteita, kuten myös kaatumiset ja tärähdykset. Merkkejä säiliön rikkoutumisesta tai viallisuudesta ovat nopea typen haihtuminen sekä korkin tai kauluksen huurtuminen.

Käytettyihin säiliöihin siis liittyy epävarmuustekijöitä, joten uuden säiliön ostaminen on aina luotettavampi vaihtoehto. Ainakaan vanhaa, nurkassa pitkään tyhjänä seissyttä typpisäiliötä ei ole kovinkaan suositeltavaa ostaa. Jos tällaisen on kuitenkin hankkinut, ja säiliö on ollut pitkään käyttämättä tai sen toimintavarmuudesta ei ole tietoa, suosittelemme sen testaamista Faban Hollolan asemalla.

Testaus kestää vähintään neljä viikkoa, ja typen haihtumista sekä säiliön kuntoa seurataan tarkasti. Testauksen aikana saadaan selville typen haihtumisnopeus, ja sitä kautta todennettua onko säiliö kunnossa. Testauksen yhteydessä voidaan toiselta tilalta ostettu säiliö myös pestä ja desinfioida uutta käyttäjää varten. Tämä on erittäin suositeltavaa jo ihan tautiturvallisuussyistä!

Säiliön testauspalvelun voit tilata täältä.

Kuva: Sanna Lohenoja