Vuoden eläinlääkärin intohimona terveet sorkat

Reijo Junni palkittiin Vuoden eläinlääkärinä Viikin laidunmaisemissa 16.5.

Vuoden eläinlääkäri -tunnustus julkistettiin 16.5.2018 Helsingin yliopiston Viikin opetustilan kauniissa laidunmaisemissa. Tänä vuonna palkinto myönnettiin nautojen terveydenhuoltoeläinlääkärille ja toiminnallisen sorkkahoidon edistäjälle Reijo Junnille. Kokkolalainen Junni on pitkäjänteinen sorkka- ja jalkaterveyden kehittäjä sekä eläinlääkärien, karjanomistajien ja sorkkahoitajien kouluttaja.

Suomen Eläinlääkäriliitto on jakanut Vuoden eläinlääkäri -tunnustusta vuodesta 2001 lähtien. Liiton jäsenet voivat ehdottaa palkittavaa keskuudestaan ja palkinnon saajan päättää liiton hallitus.

– Reijo Junni on nautapraktikko, joka on pitänyt itsensä ammatillisesti erittäin hyvin ajan tasalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskiössä ovat olleet sorkkasairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja sorkkahoito, totesi Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti palkitsemistilaisuudessa.

– Me kollegat tunnemme vuoden eläinlääkärin myös helposti lähestyttävänä, innostuvana, avuliaana ja jatkuvasti kouluttautuvana ihmisenä joka jakaa osaamistaan eteenpäin, Lahti jatkoi.

Tunnustusta myöntämässä olivat Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Päivi Lahti (vas.) sekä toiminnanjohtaja Sointu Jalkanen (oik.)

Osaamisen kehittäjä

Junni on luennoinut sorkkaterveydestä käytännönläheisesti jo noin sata kertaa eläinlääkäreille, maataloustuottajille ja sorkkahoitajille. Hän edistää sorkkahoitajien koulutusta ja näyttötutkintojen järjestämistä sekä Ruotsin mallin mukaisen sorkkahoitokorvauksen saamista Suomeen.

– Suomeen täytyisi saada oma sorkkahoitokulttuuri, joka perustuu lehmien hyvinvointiin. Myös sorkkahoitajien ammattikoulutus olisi saatava kuntoon. Hyvistä ja osaavista sorkkahoitajista on monin paikoin pulaa, Reijo Junni kertoi.

Karjanomistajien tietoutta sorkkaterveyden ylläpidosta olisi myös hyvä lisätä. Ontuva lehmä täytyy pystyä tunnistamaan, ja sille on aina tehtävä jotain, Junni painotti. Mitä nopeammin, sen parempi. Jos vuoden eläinlääkäri saisi päättää, jokaisessa navetassa olisi oma sorkkahoitoteline, jolloin ontuvan lehmän tutkiminen ja ensiavun antaminen olisi helppoa.

Reijo Junni keskustelemassa sorkkahoitaja Tapio Korvelan kanssa lehmän hoidosta. (kuva: Hanna Perkkiö/ Eläinlääkäriliitto)

Asiakkaita ympäri Suomen

Reijo Junni on toiminut pitkään kunnaneläinlääkärinä Keski-Pohjanmaan nautavaltaisella alueella, ensin Halsualla ja sittemmin Kälviällä. Nyt hän on terveydenhuoltoeläinlääkärinä Kokkolan yhteistoiminta-alueella, päätoimenkuvana nautojen terveydenhuolto.

Sorkkaterveyden edistäminen on Junnille omien sanojen mukaan ollut aina ”tietyllä tapaa harrastus ja intohimo”.

– Vuonna 2011 omalla alueellani puhkesi paha tarttuva sorkkasairausepidemia, jota selvittelin. Sen jälkeen yhteydenottoja alkoi tulla muualtakin Suomesta. Olen käynyt aina tutkimassa tapauksia, kun on pyydetty, Junni kertoi.

Junni opiskeli vuonna 2010 Hollannissa sorkkakirurgiaa ja lehmien tähystysleikkausta. Hän toi mukanaan leikkausoppinsa Suomeen ja teki samana vuonna ensimmäisen juoksutusmahan tähystysleikkauksen yhdessä nuoren kollegan kanssa. Nyt näitä tähystysleikkauksia tehdään eri puolilla maata.

Reijo Junni työn äärellä hoitamassa kipeää sorkkaa. (kuva: Hanna Perkkiö/ Eläinlääkäriliitto)

Kansainvälinen osaaja

Vuosina 2012-15 Junni oli mukana Helsingin yliopiston tutkijana isojen lypsykarjapihatoiden sorkkaterveysongelmia selvitelleessä tutkimusprojektissa. Hankkeessa kehitettiin muun muassa tartunnallisia sorkkasairauksia aiheuttavien fusobakteereiden viljelymenetelmiä. Projektin tuloksena syntyi Tarttuvat sorkkasairaudet 2015 -kuvasto. Siitä on julkaistu myös pohjoismainen, englanninkielinen ja venäjänkielinen versio.

Tiivis kansainvälinen ja pohjoismainen sorkka-asiantuntijoiden yhteistyö on Junnille tärkeä kanava tiedon hankkimiseen ja vaihtamiseen. Kansainvälinen kongressi Lameness in ruminants järjestetään joka toinen vuosi ja Nordic Ruminant Lameness Research Network eli pohjoismainen alan verkosto kokoontuu kerran vuodessa. Junni osallistuu säännöllisesti kansainvälisiin tapaamisiin, ja matkoilta hankkimaansa tietoa hän jakaa edelleen koulutuksissa ja luennoilla.

Teksti: Sanna Lohenoja ja Suomen Eläinlääkäriliitto

Katso myös Reijo Junnin haastattelu Yle:n aamu-tv:ssä!