Aktiivisuusmittarit lehmillekin?

Laidunnukseen liittyvissä eläinravitsemus- ja käyttäytymistutkimuksissa kaivataan tarkkaa mittaustietoa lehmien laiduntamisrutiineista. Myös päivä- ja yöajan laiduntamisen mahdollisia eroja on haluttu selvittää. Ranskalaistutkijat ovat keksineet ottaa tähän avuksi ihmisille tarkoitetun aktiivisuusmittarin. Pieni, vyöhön tai ranteeseen kiinnitettävä mittari seuraa kantajansa päivittäistä aktiivisuutta, mitaten muun muassa askeleita ja kuljettua matkaa.

Tutkijat testasivat japanilaisvalmisteista Lifecorder Plus -laitetta, joka voidaan kiinnittää lehmän kaulapantaan. Laite pystyi kertomaan muutaman prosentin virhemarginaalilla lehmän laiduntamiseen kuluttaman ajan ja laitumella kulkeman matkan. Tutkijat kuvasivat kuutta laiduntavaa lehmää kaikkiaan 250 tunnin ajan, ja vertasivat kuvanauhoja aktiivisuusmittareiden antamiin tietoihin. Mittari pystyi hyvin luotettavasti erottamaan laiduntamisen muista lehmien toiminnoista, esimerkiksi märehtimisestä.

Lehmät lypsettiin kahdesti päivässä lypsyasemalla, ja niiden liikkuminen asemalle ja takaisin luonnollisesti näkyi aktiivisuusmittareiden lukemissa lisääntyneenä kulkunopeutena. Tämä oli kuitenkin tutkijoiden mukaan helppo suodattaa pois varsinaisesta tutkimusdatasta. ”Aktiivisuusmittari sopii helppokäyttöisyytensä ja kestävyytensä ansiosta hyvin apuvälineeksi laidunnustutkimukseen”, tutkijat toteavat yhteenvedossaan.

Tutkimus löytyy kokonaisuudessaan Applied Animal Behaviour Science-julkaisusta.

Lifecorder Plus -aktiivisuusmittari on suunniteltu ihmisille, mutta käy lehmillekin.