Maailmallakin panostetaan terveisiin sorkkiin

Viime vuosina sorkkaterveyteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota maailmanlaajuisesti. Pohjoismaat ovat olleet tässäkin asiassa edelläkävijöinä.

Kansainvälinen tuotosseurantakomitea ICAR kokosi viime vuonna työryhmän sorkkaterveyteen erikoistuneista asiantuntijoista eri puolilta maailmaa. Työn tuloksena syntyivät yhtenevät määritelmät eri sorkkasairauksille, jotka julkaistiin kuvien kera ICAR:n sorkkaterveys-atlaksessa. Pohjoismaissa sorkkasairaudet on harmonisoitu jo vuonna 2012.

Sorkkatietojen kirjaamisesta kysely

ICAR toteutti myös maailmanlaajuisen kyselyn sorkkaterveystietojen kirjaamisesta. Tulosten mukaan yhtenäinen kansallinen sorkkasairauksien kirjaamistapa on käytössä kymmenessä maassa, joissa tiedot saadaan myös tietokantaan.  Kahdeksassa muussa maassa sorkkaterveystietoja kyllä kirjataan, mutta tieto jää vain karjanomistajien käyttöön.

Sorkkaterveyden jalostusarvo otettiin käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa vuonna 2011, ja vuonna 2014 otettiin käyttöön myös sorkkaterveyden genomiarvostelu. Myös Hollannissa ja Norjassa julkaistaan sorkkaterveyden jalostusarvo, ja ainakin Espanjassa ja Ranskassa sen julkaiseminen on suunnitelmissa.

Lisätietoa sorkkaterveydestä sekä linkin ICAR:n sorkkaterveysatlakseen löydät täältä.

Elina Paakala, kehitysagronomi, Faba

Lisää asiaa sorkkaterveydestä syyskuussa ilmestyvässä Nauta-lehdessä 4/2015!