Lääkitse kipua, saat lehmän paremmin tiineeksi

Maailmanlaajuinen lääkeyritys Boehringer Ingelheim on juuri saanut päätökseen kaksivuotisen tutkimuksen, jossa selvitettiin utaretulehduksen ja hedelmällisyyden välistä yhteyttä sekä eri hoitojen tehoa utaretulehdukseen.

Tutkimuksessa oli mukana yli 500 lehmää kymmeneltä eri tilalta, viidestä eri maasta. Utaretulehdukseen sairastuneita lehmiä hoidettiin joko antibiootilla ja plasebolla, tai antibiootilla ja tulehduskipulääke Metacamilla.

Lääkeyrityksen edustaja Matt Yarnall paljastaa alustavista tutkimustuloksista sen verran, että antibiootin lisäksi tulehduskipulääkkeellä lääkityt lehmät hyötyivät hoidosta tiinehtymällä paremmin.

”Utaretulehdus ja tiinehtymättömyys ovat kaksi suurinta ongelmaa maidontuotannossa. On olemassa yhä enemmän todisteita siitä, että näiden kahden välillä on yhteys.”

Yarnall toteaa, että kun lehmällä on kurja olo, se vähentää syöntiään ja sen ruumiinlämpö kohoaa, joka heikentää hedelmällisyyttä. ”Tällaisen piileväoireisen lehmän elimistön kemialliset yhdisteet vaikuttavat munasarjoihin ja vähentävät todennäköisyyttä, että munasolut irtoaisivat ajallaan.”

Yarnall toteaa, että tulehduskipulääke voisi auttaa lieventämään näitä vaikutuksia, tarjoamalla lehmälle helpotusta kipuihin.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan syyskuussa, ja tällöin selviää myös kahden erilaisen lääkitysvaihtoehdon teho.

Aiemmissa tutkimuksissa utaretulehduksen ja hedelmällisyyden yhteydestä on selvinnyt mm. seuraavaa:

  • Lehmillä, joilla on kliininen utaretulehdus aikavälillä 2 viikkoa ennen – yksi kuukausi jälkeen siemennyksen, on 25 % pienempi todennäköisyys tulla tiineiksi
  • Siemennyshetkestä lukien viikon sisällä kehittyvä kliininen utaretulehdus voi vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen
  • Ne lehmät, joiden maidossa on soluja yli 400 000 kpl/ml, tiinehtyvät viidenneksen muita heikommin

Lue alkuperäinen Farmers Weeklyn juttu täältä.