Laske kannattavin kasvatusvaihtoehto

Oikein valitut rehut ja onnistunut kasvatusstrategia sanelevat lihakarjan kasvatuksen kannattavuuden ja lihanautatilan taloudellisen tuloksen. Uusi laskuri auttaa selvittämään, mikä strategia kannattaa valita missäkin markkinatilanteessa.

Rehujen hinnat ja etenkin viljapohjaisten väkirehujen hinnat vaihtelevat voimakkaasti lyhyelläkin aikavälillä. Lihanaudan kasvattaja joutuu ratkaisemaan, onko vallitsevassa markkinatilanteessa järkevämpää tinkiä hieman eläinten kasvuista, ostaa säilörehua ja pidentää kiertoaikaa vai ostaa väkirehua, pyrkiä korkeisiin kasvuihin ja eläinten lyhyeen kiertoaikaan.

MTT ja Savonia-ammattikorkeakoulu ovat tuottaneet Kehitystä naudanlihantuotantoon -hankkeessa uuden ruokinnansuunnittelu- ja tulosennusteohjelman. Sen lähtökohtana on eläimen rehun syöntipotentiaali. Syöntimalli kehitettiin laajan ruokintakoeaineiston pohjalta yhteistyössä Ruotsin maatalousyliopiston kanssa.

Ohjelma antaa hyvät mahdollisuudet lihanautatilan tuloksen suunnitteluun ennakolta. On hyvin tärkeää, että rehun ja lihan hintojen vaihdellessa voi testata etukäteen ruokinnan ja kasvunopeuden vaikutuksia taloudelliseen tulokseen ruokintajaksoittain ja vuositasolla.

Ohjelmaa testataan parasta aikaa erilaisissa suunnittelutilanteissa todellisilla tila-aineistoilla.

Tutustu ohjelmaan Savonia AMK:n sivuilla tai MTT Ruukin hankesivustolla.

Lue lisää lihanautatilan kannattavuuden suunnittelusta Nauta-lehdestä 5/2014.