Tulevaisuus huolettaa lomittajia

Maatalouden murros heijastuu selvästi myös maatalouslomittajien ajatuksiin. Agrologiksi kesällä 2016 valmistunut kihniöläinen lomittaja Erja Törmä kyseli Honkajoen paikallisyksikön lomittajilta reilu vuosi sitten työhyvinvointiin liittyviä asioita. Noin sadasta lomittajasta 80 prosenttia osallistui kyselyyn.

Tulosten mukaan 70 prosenttia lomittajista on jonkin verran tai hyvin huolissaan tulevaisuudesta ja töiden riittävyydestä. Tulevaisuus ei huoleta lainkaan 14 prosenttia vastanneista.

Kyselyn mukaan liki 90 prosenttia vastanneista oli tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä omaan elämäntilanteeseen. Vain joka toinen vastaaja arvioi, että lomittajan kaksiosainen työ on tasapainossa oman vapaa-ajan kanssa.

Väkivaltaa ja eläinten huonoa kohtelua esiintyy

Fyysisen tai henkisen väkivallan kohteeksi joutuminen lisää työntekijän kuormitusta. Vastaajista noin kuusi prosenttia on kokenut joutuneensa jonkinlaisen väkivallan kohteeksi. Vastaajissa oli sekä miehiä että naisia. Noin 35 prosenttia vastanneista ei ole kokenut tällaista lainkaan. Kolmannes vastaajista katsoo, että yrittäjäperheen riitely verottaa jaksamista ainakin jonkin verran.

Yli 70 prosenttia vastanneista lomittajista katsoi, että he saavat riittävästi perehdytystä uudelle tilalle tullessaan. Noin puolet lomittajista arvioi, että tilan koneet eivät ole aina turvallisia käyttää.

Puolet lomittajista kertoi nähneensä tilakäynneillä huonosti hoidettuja eläimiä.

Joka toinen vastanneista arvioi, että työtehtäviä ei ehdi tehdä rauhallisesti ja kiirehtimättä arvioidun työajan puitteissa. Lähes 80 prosenttia vastaajista sanoi saaneensa aina tai melkein aina kiitosta tekemästään työstä.

Yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista lomittajista saa mielestään riittävästi perehdytystä tullessaan uudelle tilalle.

Teksti ja kuvat: Lassi Lähteenmäki