Uusi tuote helpottamaan umpeenlaittoa

Kansainvälinen eläinlääkkeiden valmistaja Ceva Animal Health on tuonut markkinoille uudenlaisen tuotteen, jonka väitetään vähentävän lehmän maidontuotantoa radikaalisti umpeenpanon yhteydessä sekä ehkäisevän umpikauden utaretulehdukset, kertoo brittiläinen Farmers Weekly -lehti.

”Velactis” on tällä hetkellä markkinoilla ainoa laatuaan, sillä se estää aivolisäkkeen tuottaman prolaktiini-hormonin tuotantoa. Lehmän maidontuotanto putoaa nopeasti, koska prolaktiini stimuloi maitorauhasta tuottamaan maitoa.

Ceva on tehnyt tuotteella paljon tutkimusta eri Euroopan maissa. Tuloksina saatiin mm. seuraavaa: umpeenpanon jälkeen Velactis vähensi utareen turvotusta 50 prosentilla, ja paine utareessa aleni 60 prosentilla. Näiden seurauksena maidon vuotaminen umpeenpanon yhteydessä väheni 81 prosenttia, joka taas alensi lehmän riskiä sairastua umpikaudella utaretulehdukseen 21 prosenttia.

Lehmät makaavat, kun olo on hyvä

Lääkeyrityksen tekninen asiantuntija Katherine Timms kertoo uutuustuotteen parantavan myös lehmien hyvinvointia umpeenlaiton yhteydessä.

– Tämä osoitettiin kokeessa, jossa Velactista saaneet lehmät makasivat umpeenlaittoa seuraavana päivänä keskimäärin 2 tuntia 20 minuuttia kauemmin kuin hoitamattomat lehmät. Makuuaika on yleisesti tunnustettu lehmän hyvinvoinnin ja mukavan olon mittari. Ei ole mitenkään epätavallista, että perinteisin keinoin umpeenlaitetut lehmät makaavat vähemmän, koska makaaminen ei ole mukavaa kipeällä ja turvonneella utareella, Timms toteaa.

Velactista tulisi annostella lehmälle sen viimeisen lypsykerran jälkeen. Se ehdyttää lehmän nopeasti ilman negatiivisia vaikutuksia eläimen terveydelle, Timms selittää. – Tämän tuotteen myötä lehmiä voi lypsää normaalisti aivan umpeenpanopäivään asti, tilan managementin, lehmän hyvinvoinnin tai utareterveyden kärsimättä, Timms toteaa.

Kerrasta umpeen vai vaiheittain?

Perinteisesti lehmien umpeenlaittoon on käytetty kahta eri metodia: asteittaista tai kerrasta poikki -menetelmää. Ensin mainitussa lehmän rehuannosta muutetaan ja lypsykertoja harvennetaan vähitellen. Ei liene yllätys, että tämä tapa on jäämässä pois, koska sillä on negatiivisia vaikutuksia lehmien metaboliaan ja hyvinvointiin, ja se on myös työläämpää.

– Enemmistö brittiläisistä maidontuottajista suosii nykyisin kerrasta umpeen -metodia; lehmät siirtyvät suoraan lypsettävien ryhmästä umpiosastoon, koska se on tehokkaampi ja helpompi tapa. Mutta vaikka se onkin karjanomistajalle helpompaa, se tuo tiettyjä terveys- ja hyvinvointihaasteita karjalle, Timms toteaa.

Tuore tutkimus kokosi tiedot 4 295 lypsykaudelta 29 eri tilalta lounais-Englannista, ja siinä selvisi että vuosien 1999 ja 2015 välillä lehmien 24 tuntia ennen umpeenlaittoa lypsämä maitomäärä oli kohonnut keskimäärin 8,9 litrasta 17,8 litraan.

– Tämän tutkimuksen tulosten mukaan lehmien tuotos umpeenlaittohetkellä on kohonnut merkittävästi viime vuosina. Sen seurauksena lehmillä on nyt 1,69-1,79-kertainen riski sairastua umpikaudella utaretulehdukseen, verrattuna vuoteen 1999, Timms toteaa.

– Karjanomistajien kannattaa siis vakavasti miettiä strategiota, millä lehmän saisi ehtymään nopeammin umpeenlaiton yhteydessä. Sillä vähennetään lehmän riskiä sairastua utaretulehdukseen umpikaudella.

Lue alkuperäinen Farmers Weeklyn juttu täältä.