Laiduntaminen vähentää metaanipäästöjä

Brasilialaisessa tutkimuksessa vertailtiin osittaislaiduntavien lehmien tuotosta ja metaanipäästöjä pelkästään sisällä ruokittuihin lehmiin. Tulosten mukaan jo muutaman tunnin päivittäinen laiduntaminen alentaa rehukuluja ja edistää lehmien terveyttä. Myös ympäristö kiittää, sillä laiduntavien lehmien metaanipäästöt olivat alhaisemmat. Metaani on ilmastoa lämmittävistä kasvihuonekaasuista toiseksi tärkein heti hiilidioksidin jälkeen.

Tutkimuksessa oli mukana 12 holstein-jersey-risteytyslehmää, jotka oli jaettu kolmeen ryhmään. Lehmät olivat osapuilleen lypsykauden keskivaiheessa.

Kontrolliryhmä vietti koko koejakson pihatossa aperuokinnalla. Toisen koeryhmän lehmät pääsivät laitumelle kuudeksi tunniksi päivässä, klo 9 ja 15 välisenä aikana. Toisen koeryhmän lehmät laidunsivat myös 6 tuntia päivässä, mutta laidunaika oli jaettu kahteen kolmen tunnin jaksoon, jotka ajoittuivat lypsyjen jälkeen (klo 9 -12 ja 15.30 – 18.30).

Laidun oli yksivuotista italianraiheinää. Ape koostui maissisäilörehusta (80 % kuiva-aineesta), soijarouheesta (18 %) ja kivennäis- ja vitamiinilisästä. Kaikki lehmät söivät pihatossa ollessaan samaa apetta.

Eri ryhmien maito- ja EKM-tuotokset olivat saman suuruiset. Laiduntavien ryhmien kohdalla eroa syntyi sekä kuiva-aineen syöntimääriin että laidunruohon syöntiaikaan. Kahdessa osassa laiduntavat lehmät söivät 0,6 kg kuiva-ainetta enemmän päivässä ja käyttivät syömiseen 40 minuuttia enemmän aikaa.

Tutkimuksesta raportoi Journal of Dairy Science maaliskuussa 2016. Lue alkuperäinen tiivistelmä täältä.