Asiantuntija vastaa: Miten merkitsen imettäjälehmät tuotosseurantaan?

Vasikka imee emoa

Nauta-lehden Asiantuntija vastaa -palstalla käsitellään tällä kertaa imettäjälehmiä. Vastaajana toimi Teija Hellberg, joka työskentelee ProAgriassa palveluasiantuntijana. Hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa tuotosseurantatiedon laadun kehittäminen.

 

Lypsykarjojen vasikoiden vierihoitoon kannustetaan monelta taholta. Vierihoito edistää vasikan ja lehmän hyvinvointia, ja lisää mahdollisuutta lajinomaiseen käytökseen. Tiloilla on monenlaisia tapoja järjestää vierihoitoa. Tuotosseurannan osalta tähän saadaan nyt uusi merkintätapa, jota voidaan hyödyntää aiempien keinojen lisäksi.

Tuotosseurantaa toteutetaan Suomessa ICAR:in (International Committee for Animal Recording) julkaisemien ohjeiden ja sääntöjen pohjalta. Tuotosseurantakarjaan kuuluvat kaikki karjan maidontuotanto-käytöllä olevat eläimet. Tuotosseurannan ulkopuolelle voidaan jättää vain karjan emolehmät, joiden käyttö on emolehmä ennen ensimmäistä poikimista, tai eri anomuksesta maitotilavaliokunnan päätöksellä eläkkeelle siirtyneet lehmät. Kummassakin tapauksessa on oltava varma, ettei lehmä enää koskaan tuota maitoa meijeriin samalla tilalla.

ICAR:in sääntöjen mukaan tuotosseurannassa on kirjattava seurantarekisteriin kunkin maidontuotannossa olevan lehmän mitatut tuotantotulokset kussakin koelypsyssä. Tähän asti poikkeustapauksena on ollut vain merkitä lehmä sairaaksi koelypsyssä.

Imetyksen alkuvaiheessa tuotosta ei merkitä koelypsyyn, sillä maito tulee mitata lehmiltä, joiden poikimisesta on kulunut vähintään 72 tuntia. Jos lehmä imettää pidempään, käytetään koelypsyssä uutta imettäjä-merkintää. Lehmä voidaan merkitä kerran tuotoskaudessa imettäjäksi. Epävirallisuuden välttämiseksi suositellaan kahden imettäjä-merkinnän sijaan kirjaamaan lehmä umpeen loppulypsykaudella.

Imettäjä-merkintä toimii tuotoslaskennassa samoin kuin sairas-merkintä. Näistä käytetään jatkossa termiä lisätieto. Tuotoslaskennassa ohitetaan lisätietomerkinnällä merkitty koelypsy. Tällöin tuotos lasketaan ympäröivien koelypsyjen maitotuotosten keskiarvolla tai, mikäli lisätieto-merkintä rajoittuu poistoon, ostoon, poikimiseen tai umpeenpanoon, koelypsyn maitotuotoksella sellaisenaan. Useampi lisätieto-merkintä lypsykauden aikana muuttaa lehmän tuotoksen epäviralliseksi kyseisenä tuotosvuonna, mutta ei vaikuta elinikäistuotokseen eikä karjan tietojen virallisuuteen.

Imettäjä-merkintä löytyy MinunMaatilani.fi koelypsynäytöltä ja ProAgrian Verkkopalveluista Tuotosseuranta Netistä. Sarakkeen otsikko Sairas muuttui Lisätieto-otsikoksi, ja sairas, ei kl -merkinnän lisäksi voidaan jatkossa valita lehmälle imettäjä, ei kl -merkintä. MinunMaatilani.fi lehmän kortille Tuotoskaavioon tulee 0 kg tuotostieto kyseisen koelypsyn kohdalle.

Lisätietoja saat tuotosseurannan asiakaspalvelusta: tuotosseuranta@proagria.fi tai puhelimitse: 09 8566 5980.

Voit lukea jutun myös huhtikuun Nauta-lehdestä 2/2023.

Kuva: Sanna Mäkinen