Asiantuntija vastaa: Miten nautojen korvamerkkien laatua valvotaan?

Ayrshire-hieho navetassa korvamerkki korvassa

Vastaajana toimi tuotepäällikkö Lauri Ketola Fabasta.

”Kansainvälinen tuotosseurannan komitea eli ICAR ylläpitää listaa korvamerkeistä, joille komitea on myöntänyt täyden sertifikaatin eli todistuksen toimivuudesta. Listalla on merkkejä todella paljon lukuisilta eri valmistajilta. Lista sisältää kuvauksen merkistä ja sen ominaisuuksista sekä tiedon siitä, onko merkille tehty käytettävyystesti, ja viimeisimmän testipäivämäärän. ICAR siis testaa merkkien toimivuutta ja kestävyyttä omien laatuvaatimustensa mukaisesti, mutta kaikille merkeille tätä testiä ei ole tehty. Testejä tehdään kohtalaisen tiuhaan tahtiin, kuten listan päiväyksistäkin voi huomata.”

”Jos Suomeen halutaan tuoda myyntiin uusi korvamerkki, nautarekisterin ylläpitäjän Ruokaviraston täytyy aluksi testauttaa ja hyväksyä merkki, ennen kuin se voidaan ottaa käyttöön. Esimerkiksi elektronisen merkin sirun toimivuus varmistetaan testissä. Faba myy Allflexin ja Stallmästarenin valmistamia merkkejä, jotka ovat myös maailmalla erittäin laajasti käytössä, ja luonnollisesti ICAR:n testaamia ja hyväksymiä.”

Holstein-vasikka korvamerkit korvissa
Ruokavirasto testauttaa ja hyväksyy Suomessa myytävät korvamerkit.

”Faba seuraa myymiensä korvamerkkien laatua säännöllisesti muun muassa analysoimalla tilausdatasta korvausmerkkien tilausmääriä, sekä keräämällä asiakaspalautetta tiloilta. Myös rikkoutuneita merkkejä kerätään tiloilta ja palautetaan valmistajille reklamaatioiden kera, jotta valmistajat ovat tietoisia merkkien heikkouksista. Tämä on yksi tärkeä tapa varmistaa, että toimittamamme merkit ovat laadukkaita.”

”Suomessa myynnissä olevien korvamerkkien osalta lisäksi Ruokavirastolla on verkossa palautelomake, jonka kautta kuka tahansa voi antaa palautetta korvamerkistä. Lomake on tosin tällä hetkellä osittain vanhentunut ja siellä on lueteltu merkkejä, joita Suomessa ei enää ole saatavilla.”

Millainen on laadukas korvamerkki?

”Laadukas korvamerkki on kestävä, mutta on muistettava että tarpeen vaatiessa korvamerkin on kyllä myös rikkouduttava, jotta eläinten hyvinvointi ei vaarannu. Nautojen elinympäristössä navetoissa ja laitumilla on paljon erilaisia portteja, aitoja, karjaharjoja ja automaatteja, joihin eläin saattaa takertua korvamerkistään. Tällöin on aina suotavampaa, että merkki antaa periksi eikä eläimen korva. Merkkien putoaminen ei siis aina ole laatukysymys.”

”Karjanomistajalle antaisin kolme vinkkiä, miten merkit saa kestämään parhaiten:

  • Kun merkit saapuvat tilalle, kannattaa aina heti tarkistaa, että ne vaikuttavat ehjiltä ja materiaaliltaan oikeanlaisilta, eikä niissä ole valmistevirheitä.
  • Merkit tulisi kiinnittää asianmukaisilla välineillä, mieluiten saman merkin pihdeillä. Jos kiinnityspihtien piikki esimerkiksi on liian pitkä kyseiselle merkille, se rikkoo merkin jo kiinnitysvaiheessa eikä se tule kestämään korvassa.
  • Merkki tulisi kiinnittää oikeaan kohtaan eläimen korvaa, mahdollisimman keskelle. Seuraa siis merkkien mukana tulevaa kiinnitysohjetta, niin lopputulos on mahdollisimman kestävä.”
Piirros naudan korvamerkin oikeasta kiinnityksestä
Korvamerkin oikea kiinnityskohta. Kun merkki on mahdollisimman keskellä, se myös pysyy parhaiten korvassa.

Lue lisää:

Runsaasti lisätietoa merkkien testaamisesta (englannin kielellä) löytyy Icarin sivuilta. Heti sivun ensimmäinen linkki vie ICAR:in hyväksymien korvamerkkien listalle, josta näkee myös, onko merkki testattu ja milloin viimeksi.

Kuvat: Sanna Lohenoja ja Minna Rintamäki

Jutun voit lukea myös syyskuun Nauta-lehdestä 4/2021.