Nautaketju turvalliseksi yhteisvoimin

Suomessa nautojen terveystilanne tarttuvien tautien osalta on hyvä. Tähän ei kuitenkaan kannata tuudittautua. Riski saada tarttuva tauti ostoeläimen mukana on kasvanut lisääntyneen eläinliikenteen myötä. Jotta mahdollisimman moni säästyisi taudeilta, kannattaa kaikkien noudattaa yhteisiä eläinkaupan pelisääntöjä.

Eläinkaupan pelisäännöt lyhyesti:

  • Liittyminen Nasevaan ja säännölliset terveydenhuoltokäynnit
  • Myytävillä eläimillä ei saa olla sairauden oireita
  • Myytävät eläimet ovat tutkitusti vapaita salmonellasta, maitotilalta edellytetään lisäksi Str. agalactiae-vapaus
  • Karjassa ei ole todettu terveydenhuoltokäynnillä tarttuvien hengitystie-, suolisto- eikä sorkkasairauksien oireita, pälvisilsaa ei ole todettu kolmeen vuoteen
  • Kysy tieto karjan terveystilanteesta ennen ostoja!

Koulutuskiertueella lisätietoa, tule kuuntelemaan!

ETT ry:n Ruokaketju-hankkeen puitteissa järjestetään tuottajakoulutuksia, joissa käydään läpi eläinkaupassa herkästi leviävät tarttuvat taudit, sekä niiden ehkäisyn toimenpiteet. Lisäksi kerrotaan, miksi toimintatavan muutos tarvitaan, missä ovat riskikohdat ja mitä muutos tarkoittaa omassa toiminnassa. Huomioon otetaan myös hiehohotellit, alkionhuuhteluasemat ja eläinnäyttelyt. Nasevan käyttöön saa koulutuksessa opastusta, ja käytössä esiin nousseita kysymyksiä käydään läpi.Koulutuksiin on toivomuksesta lisätty myös lyhyt info siitä, miten tunnistaa M. boviksen ja tarttuvien sorkkasairauksien oireet.

Tulevia koulutuksia:

22.11.2016        Tammela, HAMK/Mustiala
7.12.2016          Muhos, OSAO
11.1.2017          Kajaani, KAO
25.1.2017          Iisalmi, Savonia
8.2.2017            Kitee, Kiteesali
22.2.2017          Mikkeli, Kyyhkylän kartano
8.3.2017            Tampere, Ahlman
13.3.2017          Tervola, Lappia
5.4.2017            Hyvinkää, Hyria

Lisätietoja koulutuksista ja hankkeesta  löydät täältä.

Lue lisää nautaketjun turvallisesta toimintatavasta ETT:n sivuilta.

Pirjo Kortesniemi, toiminnanjohtaja, ETT ry

Lue lisää eläinkaupan pelisäännöistä joulukuussa ilmestyvästä Nauta-lehdestä 5-2016!