Navetta puhtaaksi ja liukkaus kuriin – helposti ostopalveluna

Joissakin työkohteissa tilallisten on mahdollista päästä itse näkemään uritusta. Urituksia tekevä Marcus Österbacka vastaa mielellään kiinnostuneiden kysymyksiin.

Karjatilalla riittää työtä, vaikka aivan kaikkea ei tekisikään itse. Käytävien karhennus tai navetan perusteellinen pesu ovat hyviä esimerkkejä hommista, jotka kannattaa ulkoistaa ammattilaisille. Myös eläimet kiittävät, kun ympäristö on puhdas ja liikkuminen helppoa!

Faba on tarjonnut kesästä lähtien navetoiden pesupalveluja koko maan alueella. Se osti tuolloin toimivan pesuyrittäjän yrityksen. Toimintaa pystyttiin jatkamaan sujuvasti, koska mukaan saatiin aiemmin yrityksessä sivutoimisina työskennelleet Jaakko Rusanen ja Lauri Juvonen. Putkimiehen koulutuksen saaneet miehet tekevät parsi- ja pihattonavetoiden pesuja kuuden vuoden kokemuksella ja nyt vakituisesti.

Kaksikko kiertää tiloja yhdessä. Pesut hoidetaan kahdella tehokkaalla pesurilla. Kaksin työskentely nopeuttaa työtä, joka muutenkin voi kestää useita päiviä. Keskivertotilalla viivytään päivä tai kaksi, isommat pesut vievät neljästä viiteen päivää. Tavallisin pesualue on laajuudeltaan 250 – 1 000 neliötä.

– Tilat ovat ottaneet meidät hyvin vastaan, sanoo Jaakko Rusanen.

Pesun jälkeinen tilojen puhtaus ja valoisuus pintojen ja myös esimerkiksi valopisteiden puhdistuttua jaksavat ihastuttaa. Yllätys voi olla myös ilman laadun paraneminen, koska kuumavesipesulla pystytään puhdistamaan tukkeutuneet lantakuilut ja ilmanvaihtohormit.

Kevät, kesä ja syksy ovat pesujen kannalta otollisinta aikaa. Pieni pakkanen ei haittaa, mutta talven kovimmat pakkaset voivat keskeyttää pesutyön.

Itse pesuvaihe onnistuu hyvin kahdestaankin, mutta sitä helpottaa toki, jos tilalta on hoitajia esimerkiksi siirtämässä eläimiä. – Käsittelyyn tottuneet lehmät sopivat yleensä olemaan pesualueellakin, mutta esimerkiksi raisummat hiehot olisi hyvä siirtää eri paikkaan.

Pesijöiden toiveena on, että pesualue tyhjennettäisiin myös ylimääräisistä tavaroista. Se nopeuttaa ja helpottaa työtä ja vaikuttaa siten myös kustannukseen. Palvelun hinta määräytyy tehtävän tuntimäärän perusteella laitetta kohti. Lisäksi tulee pesurien polttoaineet ja kilometrikorvaus.

Puhdas navetta on ilo silmälle.

Urittamalla hyvä työ

Myös navetan käytävien urituksen liukkauden ehkäisemiseksi voi teettää urakoitsijalla.

– Urituslaitetta ohjatessani tunnen tekeväni hyvän työn, Seppo Illikainen hehkuttaa. Illikainen tekee yhdessä Marcus Österbackan kanssa Faban palveluna navetoiden betonilattioiden urituksia ja iloitsee joka kerta, kun näkee, miten hyvin eläimet lähtevät liikkumaan käsitellyllä lattialla.

Marcus Österbacka on lähtenyt kotoaan jo ennen neljää aamulla, jotta ehtii päivän aikana urittamaan orimattilalaistilan hiehonavetan.

Myöhemmin tuleva palaute kertoo, että lehmien varmempi liikkuminen on johtanut tuotosten nousuun ja parantuneeseen tiinehtyvyyteen.

– Kun eläinten ei tarvitse pelätä liukastumisia, ne myös käyttävät navetan eri alueita innokkaammin. Ne kävelevät syömään useammin, siirtyvät aktiivisemmin robotille lypsettäväksi ja juoma-altaalle tai automaatille juomaan. Kiimat havaitaan paremmin, kun ne uskaltavat hyppiä, Illikainen kuvailee urituksen vaikutuksia pihattonavetassa.

Uritus työvaiheena vaatii vettä, mutta veden peittämällä alueella uritusjälkeä voi olla hankala nähdä. Toinen tärkeä työväline on lantakola, jolla vettä voi ajoittain työntää sivuun.

Liukkaan alustan aiheuttamat ikävimmät tapaturmat ja vammat voivat johtaa eläimen poistoon. Akuutti revähtymä voi yllättää missä vain liukkaassa kohdassa, esimerkiksi makuuparresta ylös noustessa.

Sorkka- tai jalka-asennon muuttuminen virheelliseksi kestää jonkin aikaa, mutta vaikuttaa eläimen hyvinvointiin selvästi. Asentovirhe paitsi rasittaa niveliä ja koko elimistöä, myös aiheuttaa sairauksia kuten sorkkatulehduksia.

Yhdellä ajokerralla betoniin tulee viisi 4-5 millin syvyistä uraa neljän sentin välein. Urat ovat sentin levyisiä. 

Liukkaan alustan muuttuminen pitäväksi näkyy välittömästi eläimen liikkeissä.

– Kun lehmän ei enää tarvitse pelätä liukastumista, haparoiva kävely muuttuu normaaliksi askellukseksi ja virheasento lähtee nopeasti korjaantumaan, Illikainen toistaa kuulemiaan urituksen vaikutuksia.

Urituskone tekee viisi uraa kerrallaan. Urat ovat neljän sentin välein ja syvyydeltään neljä-viisimillisiä. Itse ura on sentin levyinen. Uritus tehdään yleensä palkkeihin nähden 90 asteen kulmaan ja kiinteällä lattialla yhteen suuntaan.

Marcus Österbacka tarkkailee koko ajan työn jälkeä, kun urituskone kulkee hitaasti pitkin lantakäytävää.

Joillakin alueilla tai lehmien paljon käyttämissä kohdissa niin sanottu salmiakkikuvio voi olla perusteltu. Esimerkiksi kiinteään lattiaan robotin edessä olevalla kokooma-alueella tai juoma-altaan edessä olevalla yhdyskäytävällä, joilla lehmät parveilevat, voi olla hyvä ajaa urat kahteen kertaan 45 asteen kuvioon. Palkkeihin tehokkain on lähes poikkeuksetta yksinkertainen ura.

Marcus Österbacka havainnollistaa, miten uritus vaikuttaa lantakäytävän pitävyyteen. Hän nojaa vinottain parrenerottajaan, mikä ei olisi ollut mahdollista ennen uritusta.

Työ hinnoitellaan uritetun alueen mukaan. Lisänä on 300 euron käyntimaksu. Esimerkiksi 350 neliön urituskustannus on ollut 2 225 euroa alvittomana. Työn sujuessa päivän mittaan ehtii urittamaan jopa 450 neliötä, mutta se edellyttää, että alue on yhtenäinen ja tyhjä.

Katso myös havainnollinen video urittamisesta!

Video navetan pesusta löytyy Faban sivuilta

Teksti ja kuvat: Maija Kyrö

PS. Lisää asiaa tilan arkitöiden ulkoistamisesta löydät helmikuun Nauta-lehdestä 1/2018!