Robottitilan tuotosseuranta uudistuu

Tuotosseurantatietojen keruu Suomessa perustuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin, jotka ovat kirjattuna tuotosseurannan ohjesääntöön. Kaikki ICAR:in ohjeistuksiin sitoutuneet maat tekevät tuotosseurantaa samojen kansainvälisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti, mutta voivat toki soveltaa niitä kansallisesti. Yhteisten pelisääntöjen avulla varmistamme, että tiedot on kerätty samalla tavalla ja ne ovat keskenään vertailukelpoisia.

Automaattilypsytilojen ja joidenkin asematilojen maitomäärät on kerätty vuodesta 2003 alkaen summamaitona, eli kuukaudessa tuotetun maitomäärän lehmäkohtaisena keskiarvona. Nyt summamaidosta ollaan luopumassa ja sen tilalle tulee ensi vuoden alussa 24-tunnin koelypsy.

Kun summamaitojärjestelmä otettiin käyttöön, automaattilypsyn ei uskottu muodostuvat yleiseksi lypsyjärjestelmäksi karjatiloilla. Summamaitotiloja oli tuolloin vain kolme kappaletta. Tänä päivänä tilanne on toinen, noin 13 prosenttia karjoista ja neljännes lehmistä käyttää summamaitojärjestelmää. Lypsyrobotteja on noin 900 kappaletta.

24-tunnin koelypsy on samankaltainen kaikilla tuotosseurannan asiakkailla. Automaattilypsyn erityispiirteet huomioidaan tuotoslaskennassa ja maitotietojen lähettämisen käytänteet pysyvät teknisesti samanlaisina.

Uusi menetelmä mahdollistaa koelypsypäivän ajankohdan määrittämisen vapaasti. Valittuna päivänä voi lähettää maitotiedot, ottaa näytteet ja ilmoittaa tilakäyttömaidot. Tuotosseurannan raportit ovat saatavilla välittömästi, eikä enää tarvitse odotella kuukauden vaihtumista. Koelypsyjen tiheys riippuu valitusta tuotosseurantamuodosta.

Esimerkki 24-tunnin koelypsystä:

Tuotoslaskentaan tarvitaan lehmäkohtaiset tiedot koelypsystä (maitomäärä ja kellonaika), edellisestä lypsystä (maitomäärä ja kellonaika) sekä edellistä edellisestä lypsystä (kellonaika). Lehmäkohtainen maitomäärä muutetaan 24 tunnin koelypsyä vastaavaksi maitomääräksi.

Esimerkki:

  • koelypsy klo 10:00 ja maitoa 10 kg
  • edellinen lypsy klo 00:00 ja maitoa 10 kg
  • edellistä edellinen lypsy klo 14:00
  • > 20 tunnin aikana lehmä on       tuottanut 20 kiloa maitoa.
  • > 24 tunnin tuotos = 20 kiloa * (24 / 20) = 24 kiloa maitoa, joka on lehmän koelypsyn maitomäärä

Heli Wahlroos, projektipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto

Lue lisää tuotosseurannan uudistuksista automaattilypsytilalle Nauta-lehdestä 5/2014.