Onko lehmien kestävyys salatiedettä?

Tuotosseurantatilojen elossa olevien lehmien keskimääräinen poikimakertojen määrä on 2,35. Poikimakertoja täytyisi saada lisää, mutta helppoja keinoja lehmien tuotantoiän jatkamiseksi ei ole.  

Luonnonvarakeskuksen vetämän ”Kestävä karjatalous” -hankkeen (Kesto) yhtenä osana selvitettiin mahdollisuuksia lisätä lehmien poikimakertoja. Hankkeen mukaan tilojen parhaan viidenneksen lehmät poikivat keskimäärin kerran enemmän kuin heikoimman viidenneksen lehmät.

Lisää elinikää tuotostasoa säätämällä?

Niin sanotussa ”low-input” – strategiassa tavoitteena on tuotostasoa laskemalla saada lehmien elinikää jatkettua, jolloin tilan kokonaistaloudellisuus paranisi. Tutkimustulosten mukaan valtarodut pystyvät mukautumaan myös matalan väkirehutason ruokintaan tuotostasoaan alentamalla. Alentuneen tuotoksen vastapainoksi ei kuitenkaan saavutettu parannusta terveyttä tai pitkäikäisyyttä kuvaavissa muuttujissa.

Kannattavuutta voi hakea myös tuotostason nousun kautta. Vastapainona lisääntyneet hoitokustannukset, heikko hedelmällisyys ja lyhentynyt elinikä voivat heikentää tuotostasosta saatavaa taloushyötyä.

Toisaalta hyvin tuottavan lehmän poistokynnys on korkea ja hyvää lehmää hoidetaan matalatuottoista pidempään. Tilastoissa näkyvä hoitojen lisääntyminen tuotostason myötä ei siten välttämättä johdu itse tuotostasosta, vaan on tietoinen valinta.

Jalostuksella menestykseen

Jalostuksella on kiistaton vaikutus lehmien kestävyyteen. Lehmien elinikä lyhenee, mikäli jalostuksessa tuotosominaisuuksia painotetaan kestävyysominaisuuksien kustannuksella. Kokonaisjalostusarvo NTM huomioi sekä tuotoksen että kestävyyteen liittyvät ominaisuudet, joten pitkällä aikavälillä molemmissa saavutetaan edistystä.

Tuotanto- ja kestävyysominaisuudet eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Poistettujen lehmien maitotuotosindeksin ja tuotantoiän välillä on positiivinen yhteys. Hyvätuotoksisen lehmän poistokynnys on matalatuottoista korkeampi. Tai sitten hyvätuotoksiset lehmät ovat terveempiä heikkotuottoisiin sisariinsa verrattuna.

Auvo Sairanen, erikoistutkija, Luke

Miten Hollannissa on onnistuttu yhdistämään tuottavuus ja kestävyys? Lue joulukuun Nauta-lehdestä 5/2015! Samasta lehdestä löydät tarinat myös kolmesta suomalaiskarjasta, joissa kestävyys on huipussaan.