Kuntoluokka mukaan rakennearvosteluun

Maailman holsteinfederaatio (WHFF) otti kuntoluokan mukaan rakennearvostelun suositusominaisuuksiin vuonna 2008. Tanskassa kuntoluokka on ollut mukana rakennearvostelussa 12 vuotta ja Ruotsissa sen arvostelu aloitettiin lokakuussa 2013. Nyt kuntoluokka otetaan Suomessakin mukaan rakennearvosteluun.

Yhdeksänportainen asteikko

Rakennearvostelun yhteydessä kuntoluokitus tehdään tanskalaisten ohjeiden mukaan, koska Suomen, Ruotsin ja Tanskan rakennearvostelujärjestelmä on yhteinen. Kuntoluokka arvostellaan normaalilla rakennearvostelun lineaarisella asteikolla 1 – 9. 

Jalostusasiantuntijaa ei voi tilata ainoastaan kuntoluokittamaan lehmiä, vaan kuntoluokitettaville eläimille tehdään aina rakennearvostelu. Kaikki jalostusasiantuntijat saavat saman koulutuksen, joten rakennearvostelun yhteydessä tehtävän kuntoluokituksen ohjeistus on yhtenäinen koko maassa.

Myös HELMI-hedelmällisyyspalvelua tekevät Faban hedelmällisyysasiantuntijat koulutetaan käyttämään asteikkoa 1 – 9, kun aikaisemmin he ovat käyttäneet asteikkoa 1 – 5.

Kuntoluokan arvostelu

Kuntoluokkaa arvosteltaessa katsotaan peräluiden, lonkkaluun ja lonkkakyhmyjen muodostamaa kolmiota sivulta päin. Jos kolmio on terävä muodostaen selvän V:n, pistearvo on 1 – 4. Tällöin myös peräluut erottuvat selvinä ja terävinä ja okahaarakkeet ovat selvästi laskettavissa.

Jos kolmio on pyöreä, siihen on kerääntynyt rasvaa, ja se muodostaa U:n, annetaan pistearvo 6 – 9. Myös peräluiden ja hännän tyven ympärille on kerääntynyt ylimääräistä rasvaa sekä okahaarakkeita on vaikea erottaa.

Jos kolmiosta on vaikea päätellä, onko se V vai U, annetaan pistearvo 5. Tällöin peräluiden ympärille ei ole kerääntynyt ylimääräistä rasvaa ja yksittäiset okahaarakkeet eivät enää erotu selvästi.

Mari Mukka-Koivumäki, päärakennearvostelija, Faba

Lisää asiaa rakennearvostelusta löydät Nauta-lehdestä 1/2015.