Sopiiko montbeliarde Suomeen?

Montbeliarde-risteytyslehmiä laitumella

Vuonna 2022 tehdyn opinnäytetyön perusteella montbeliarde-risteytykset soveltuvat hyvin suomalaiseen maidontuotantoon. Lehmien utareterveys sekä teuraseläinten ruhon lihakkuus ovat rodun selkeimpiä vahvuuksia. Käytännön kokemukset tiloilta ovat tuoneet viestiä aktiivisista lehmistä, jotka ovat helppoja ja huolettomia työtovereita. Vastaavia tuloksia on saatu myös muista maista.

 

Lypsykarjan risteyttäminen on yleistynyt maailmalla viimeisten vuosien aikana. Suunnitelmalliset risteytysohjelmat, kuten VikingGeneticsin ProCross, ovat tarjonneet karjanomistajille valmiin turvallisen tavan risteyttää lypsykarjaa. Tutkimustiedot maailmalta ovat osoittaneet risteytysten olevan terveempiä, tuottavampia, kestävämpiä ja rehunkäyttökyvyltään parempia etenkin puhtaaseen holsteiniin verrattuna.

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehdyssä parin vuoden takaisessa opinnäytetyössä tutkittiin montbeliarde-risteytysten tuotos- ja teurastietoja Suomessa. Tavoitteena oli selvittää, soveltuuko montbeliarde Pohjoismaihin ja samalla vertailla tuloksia ulkomailta saatuihin lukuihin.

Kiinnostus risteytyksiin kasvussa

Kiinnostus lypsykarjan risteyttämiseen on kasvanut maailmalla ja Suomessa. Maailmalla maidontuotannon ongelmaksi on noussut holsteinin kasvanut sukusiitosaste ja heikentyneet hedelmällisyys, terveys ja kestävyys. Risteytyseläimistä on haettu ratkaisua näihin ongelmiin.

VG:n ProCross -risteytysohjelman käyttämä montbeliarde on rotuna uudehko Suomessa. ProCross on kolmen eri rodun eli VikingRedin, VikingHolsteinin sekä montbeliarden suunnitelmallinen risteytysohjelma. Tutkimustuloksia ei maidon- tai lihantuotannon osalta risteytysohjelmasta ole meiltä Suomesta.

Opinnäytetyössä verrattiin tuotosseurannan vuosien 2020 ja 2021 roduittaisia tuloksia, sekä montbeliarde-risteytysten teurastuloksia MAILI- hankkeen vuonna 2012 tehdyn maito-liharoturisteysten tutkimuksen tuloksiin.

Lehmnä laitumella Ruotsissa
ProCross-risteytyslehmä ruotsalaisella maitotilalla.

Montbeliarden ominaispiirteitä

Montbeliarde-rotu on kotoisin Itä-Ranskan vuoristoseuduilta. Se on jykevä, vahva lehmärotu, joka on alun alkaen toiminut vetojuhtana metsätöissä maidontuotannon lisäksi. Rotu on hyvin suosittu maailmalla, varsinkin Ranskassa, Iso- Britanniassa ja USA:ssa. Montbeliarde tuottaa juustonvalmistukseen hyvin soveltuvaa maitoa, sillä sen maito sisältää runsaasti beetakaseiinityyppiä BB. Rodun jalostuspopulaatio on noin 300 000 tuotosseurantalehmää.

Montbeliarde-eläimet ovat väriltään punavalkoisia, valkeapäisiä ja jykevärakenteisia. Niiden runko ja jalat ovat vahvat, jopa raskasrakenteiset.

Helppoja ja terveitä lehmiä

Tässä tutkimuksessa montbeliarde-risteytysten tuotostiedot jaettiin lehmien poikimakertojen mukaan. Kolme kertaa poikineita lehmiä oli vain 9, joten niiden tiedot yhdistettiin kahdesti poikineisiin. Kerran poikineita montbeliarde-risteytyksiä oli 198 ja kahdesti tai useamman kerran poikineita 78. Tuotokset olivat 305 pv tuotoksia.

Montbeliarde-rotu näyttäisi toimivan hyvin risteytysjalostuksessa. Tulosten perusteella risteytykset ovat utareeltaan terveitä, keskisoluluku oli pienempi kuin puhtailla ayrshireillä tai holsteinilla. Myös ulkomailla on saatu samansuuntaisia tuloksia.

Eläinaineksen asiantuntijatyössäni vastaan tullut karjanomistajien olettamus montbeliarde-risteytysten paremmista maidon pitoisuuksista sen sijaan ei toteudu tutkimuksen perusteella. Risteytykset olivat maidon valkuais- ja rasvapitoisuuksiltaan hieman heikompia kuin ayrshire-lehmät vuosien 2020 ja 2021 tuotosseurannan tulosten perusteella, ja lähes tasoissa holstein-lehmien kanssa.

Toinen tiloilla esiintynyt toive, eli vasikan hieman erilainen ulkoasu, taas näyttäisi toteutuvan. Montbeliarde-vasikat ovat lähes aina valkeapäisiä, muuten värityksen ollessa musta tai ruskea.

Kaiken kaikkiaan suomalaisilta matotiloilta kerättyjen kokemusten perusteella montbeliarde-risteytyslehmät ovat helppoja ja terveitä, ja niiden kuntoluokat pysyvät yllä koko lypsykauden.

Montbeliarde-lehmiä laitumella
Montbeliarde on rakenteeltaan jykevämpi kuin holstein.

Hyvät teurasominaisuudet

Montbeliarde-risteytyshiehojen teurastulokset olivat tässä tutkimuksessa vastaavat kuin USA:ssa 10-vuotisen tutkimuksen kuluessa saadut. Risteytyshiehojen päiväkasvut olivat suurempia kuin puhtaiden ayrshire- ja holstein-hiehojen. Risteytyshiehojen ruhon rasvaisuus oli sama kuin puhtaillakin hiehoilla, silti ne olivat lihakkaampia. Lehmien lihakkuus putosi hieman, mutta rasvaisuus ei juuri noussut. Tästä voisi päätellä, että ne olivat rakenteeltaan jykevämpiä eivätkä tiputtaneet kuntoluokkaa eri tuotosvaiheissa. Rungon vahvuuden ansiosta niiden teurasarvo on myös todennäköisesti suurempi.

Montbeliarde-risteytysten kestävyyttä tai hedelmällisyyttä ei voitu tässä opinnäytetyössä tutkia, koska risteytyslehmiä tässä vaiheessa on vielä liian vähän Suomessa. Tämä olisikin ehdottomasti jatkotutkimuksen arvoinen aihe.

Tutkimuksen luotettavuus jää pieneksi maltillisesta risteytysten määrästä johtuen, mutta suuntaa antavinakin tulokset kertovat montbeliarde-rodun vahvuuksista ja heikkouksista ProCross-risteytystä suunnitteleville. Käytännön työssä eläinaineksen asiantuntijana olen todennut risteytyslehmien olevan tyypiltään vahvempia ja jykevämpiä kuin puhtaat holsteinit tai ayrshiret. Varsinkin pihatoissa lehmät toimivat hyvin ja ovat helppoja ja huolettomia.

Lähde: Montbeliarde-risteytykset Suomessa. Eija Justander, opinnäytetyö, ylempi AMK. Helmikuu 2023, Jyväskylän ammattikorkeakoulu.
Kuvat: VikingGenetics

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.