Takana vuosi HuippuIndeksi-naaraita

VikingGenetics ottaa nykyisin jokaisen kuukauden alussa käyttöön uusia nuoria isäsonneja. Niiden ensimmäiset annokset on tarkoituksenmukaista käyttää HuippuIndeksinaaraille, joista toivotaan uusia hyviä sonneja jalostusohjelmaan. Olemme pyrkineet luomaan systeemin, joka toisi Suomelle vahvan aseman tässä prosessissa ja sen kautta haluttuja kotimaisia sonneja karjanomistajien käyttöön.

Kun HuippuIndeksinaaraat on nimetty, niille annetaan kaksi siemennyssuositusvaihtoehtoa. Ensimmäinen sonnivaihtoehto on yleensä uusinta uutta ja monesti vielä varsin pienen annosmäärän sonni. Toinen suositussonni on valittu jo käyttölistalla olevista, suuremman annosmäärän ajankohtaisista isistä. Tämä varmistaa jommankumman suositussonnin saatavuuden mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Ovatko suositukset toteutuneet?

Noin vuoden kokemuksen perusteella voi tehdä joitain johtopäätöksiä HI-suositusten käytöstä ja systeemin toimivuudesta. Ensimmäisessä siemennyksessä on jompaakumpaa suositussonnia käytetty ayrshirellä 80-prosenttisesti ja holsteinilla 74 prosentissa siemennyksistä. Jos tarkastellaan vain ykkössuositussonnin käyttöä ensimmäiseen siemennykseen, luvut ovat ayrshirellä 57 % ja holsteinilla 52 %.

Sille, että vain reilut puolet ykkössuosituksista tulee hyödynnetyiksi naaraan ensimmäisessä siemennyksessä, voi olla monta syytä. Annokset eivät ehkä ole ehtineet maakuntaan siemennysajankohdaksi. Toinen selvä syy voi olla suosituksen saaneen naaraan laatu. Kolmantena syynä tulevat varmasti karjanomistajien mieltymykset.

Kun lasketaan ykkös- ja kakkossuositussonnin yhteiskäyttö, ollaan hyvissä lukemissa. Valinnan vara auttaa tässäkin, ehkä myös saatavuus, jos siitä on ollut kyse sonnia käytettäessä. Kakkossuositussonnit kun ovat sellaisia, joita voittopuolisesti on jo seminologeilla säiliöissään tai ainakin runsaasti tilattavissa.

Isäsonnit valitaan aina nuorempien sonnien joukosta, ja ne tulevat nopeasti käyttöön. Niiden tehokas käyttöaika isäsonneina on toisaalta lyhentynyt huomattavasti. Hyville naaraille kannattaa käyttää tuoreinta ja valtavirrasta poikkeavaa parituskumppania, näin olemme kehityksen kärjessä myös kotimaassa.

Ritva Hilpelä-Lallukka, sonnianalyytikko, VikingGenetics

Lisää asiaa HI-naaraista ja kuvia hienoista sonninemistä löydät Nauta-lehdestä 2/2015!