Tiesitkö tämän tuotosindeksistä?

lehmä lypsyasemalla

Tuotos on tärkein osatekijä kokonaisjalostusarvossa, sillä on suurin paino nykyisessä NTM:ssä. Tuotos on myös ensimmäisiä ominaisuuksia, jolle on laskettu jalostusarvoja eli indeksejä. Maidon tuotokseen liittyvät indeksit perustuvat tuotosseurannasta saataviin tietoihin.

Tuotosindeksi on yhdistelmäindeksi tuotoksen eri osatekijöistä ja ennustaa, millaisia maidon, rasvan ja valkuaisen tuottajia eläimen jälkeläiset keskimäärin ovat populaation keskiarvoon verrattuna.

Tuotosindeksi on koostettu maitotuotos-, rasva- ja valkuaistuotosindekseistä siten, että tulevaisuuden lehmät tuottavat sellaista maitoa, joka vastaa meijereiden maksuperusteita. Siksi tuotosindeksissä suurin painotus on valkuaispitoisuudella ja maitokiloilla on negatiivinen painotus. Tuotosindeksiä voi kuvata myös siten, että mukana ovat rasva- ja valkuaistuotos sekä rasva- ja valkuaispitoisuus – kaikilla ominaisuuksilla tässä tapauksessa positiivinen paino.

Jalostustavoitteen painopiste on siis kuiva-aineen lisäämisessä; lisää vettä ei haluta kierrättää lehmän läpi ja rasittaa utarekudosta. Mitä tiiviimmässä muodossa maito on, sitä vähemmän tarvitaan kuljetuskapasiteettiä. Lisäksi nesteen osuus maidossa, eli ne maitokilot, ovat negatiivisessa yhteydessä maidon rasva- ja valkuaispitoisuuteen sekä terveys- ja hedelmällisyysominaisuuksiin.

Oman karjan tuotosominaisuuksien ja samalla muidenkin ominaisuuksien kehittymistä on päässyt maaliskuun alusta seuraamaan MinunMaatilani-ohjelman uudesta osiosta ”Perinnöllinen edistyminen”. Siinä voi myös verrata, ovatko omat jalostusvalinnat olleet yhtä tehokkaita kuin Suomessa tai NAV-maissa keskimäärin.

Maito-, rasva- ja valkuaistuotoksen painotus tuotosindeksissä
Punaiset rodut Holstein Jersey
Maito, kg -0,25 -0,25 -0,30
Rasva, kg 0,55 0,55 0,65
Valkuainen, kg 0,70 0,70 0,65

 

Vaihtoehtoinen tapa esittää tuotosindeksin painotukset
Rasva, kg 0,40 0,40 0,50
Valkuainen, kg 0,55 0,55 0,50
Rasva, % 0,20 0,20 0,25
Valkuainen, % 0,10 0,10 0,15

 

Teksti: Pirkko Taurén, Faba
Kuva: Pixabay.com