Ruoki emojen hedelmällisyyttä

Säilyttääkseen paikkansa karjassa emolehmän on tiinehdyttävä ja poi’ittava joka vuosi. Ruokinnallisessa vuosikierrossa emo on joko tiineenä tai tuottaa maitoa. Tuotannon vaihe ohjaa emojen ruokintaa.

Emojen ruokinnan tärkein ravintoaine on energia, jonka riittävä saanti on olennaisessa osassa emolehmien lisääntymistehokkuuden säätelyä juuri ennen poikimista ja heti poikimisen jälkeen.

Toinen tärkeä asia on valkuaistaso. Liika valkuainen nostaa pötsin ammonium-ionien määrä. Elimistön pH:n muutokset heikentävät munasolujen kypsymistä, hedelmöittymistä ja alkion kiinnittymistä kohdun seinämään. Runsasta valkuaistasoa tulisi tasapainottaa lisäämällä rehustuksen energianmäärää.

Katse kalsiumiin ja magnesiumiin

Hypokalsemia eli veren liian vähäinen kalsiumpitoisuus altistaa emon poikimavaikeuksille, kohtuprolapseille ja jälkeisten kiinnijäämiselle. Ruokinnan runsas kalsiumpitoisuus, alhainen magnesiumin saanti, emon hyvämaitoisuus sekä korkea ikä ovat riskitekijöitä hypokalsemiaoireille poikimisen yhteydessä. Kalsiumin saanti ennen poikimista tulisi rajoittaa jopa alle 20 grammaan päivässä.

Magnesium on keskeisessä roolissa elimistön kalsiumtasapainon säätelyssä. Emolehmän liian vähäinen magnesiumin saanti voi aiheuttaa poikimahalvauksen kaltaisia oireita. Tiineydenaikaisen liian vähäisen magnesiumin saannin on osoitettu heikentävän jälkeläisten energia-aineenvaihduntaa.

Esikuivattujen rehujen korkea kaliumpitoisuus heikentää magnesiumin imeytymistä, samoin rehujen runsas valkuaispitoisuus. Suositeltavaa olisi, että emolehmien rehustuksen magnesiumtaso olisi ennen poikimista 3,5 – 4,0 g/kg ka/päivä.

Rajoita kasviestrogeenien saantia

Nurmipalkokasvit muodostavat yhdisteitä, jotka toimivat estrogeeninkaltaisesti elimistössä. Rehustuksen sisältämä kasviestrogeenimäärä, altistumisen kesto ja se, mihin tuotantovaiheeseen altistuminen on osunut, ovat yhteydessä siihen, minkälainen vaikutus kasviestrogeeneilla on lisääntymistehokkuuteen.

Runsaasti kasviestrogeeneja sisältävien rehujen syöttöä kannattaa rajoittaa ennen tiineyttämiskautta. Nuoret eläimet ovat yleensä alttiimpia kasviestrogeenivaikutukselle kuin täysikasvuiset.

Maiju Pesonen, Luke

Lisää asiaa ruokinnan vaikutuksesta emojen ja myös siitossonnien hedelmällisyyteen löydät joulukuun Nauta-lehdestä 5/2015.