Aihe:

Käyttäytyminen

Artikkelit

Lehmä kurkistaa aidan yli

Näe maailma naudan silmin

Karjatilan arkea on mahdollista sujuvoittaa kehittämällä karjan käsittelytaitoja. Hyvän karjankäsittelyn ensimmäinen askel on ymmärtää, millainen eläin nauta on ja miten se havainnoi maailmaa ympärillään.   Lähtökohta nautojen käsittelylle on niiden aistimaailman ymmärtäminen. Naudan tärkeimmät aistit ovat näkö, kuulo ja haju. Nauta yhdistelee aistejaan esimerkiksi löytääkseen rehua, tunnistaakseen lajitoverin ja hahmottaakseen alueita. Ihmisen tunnistaminen tapahtuu kasvonpiirteiden,…

hieho ulkona

Lehmät puhuvat toisilleen tunteistaan, paljastaa tutkimus

On yleistä tietoa, että lehmä ja vasikka tunnistavat toisensa äänen perusteella. Näin emä löytää juuri oman vasikkansa isosta joukosta, ja vasikka osaa vastata oman emänsä kutsuun lauman keskellä. Ei kuitenkaan ole ollut selvää, koskeeko tämä yksilöllinen ääntely myös aikuisia nautoja. Loppuvuodesta 2019 julkaistussa australialaistutkimuksessa pystyttiin todistamaan, että naudat todellakin ääntelevät yksilöllisellä tavalla ja säilyttävät tämän…

Nautoja laitumella

Virtuaalista aitaamista tutkitaan Ruotsissa

(Kuvituskuva, ei liity tutkimukseen) Karjan laiduntamisella on useita positiivisia vaikutuksia, ja se onkin ehdottoman suositeltavaa. Siitä aiheutuu kuitenkin myös ylimääräistä työtä ja kustannuksia, joista aitaaminen ei suinkaan ole se vähin. Miltä kuulostaisi, jos laidunaitoja ei tarvitsisikaan enää rakentaa, vaan ne voisi vain piirtää sähköisesti karttaan, ja eläimet pysyisivät näiden näkymättömien aitojen sisällä? Ja mikä vielä…

Toiset vasikat ovat optimisteja, toiset pessimistejä

Kanadassa Brittiläisen Kolumbian yliopiston tutkijat havaitsivat muutama vuosi takaperin, että jotkut vasikat ovat synnynnäisesti optimistisia ja toiset pessimistisiä, aivan kuten ihmisetkin. Tällaisten persoonallisuuserojen tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa eläinten hyvä kohtelu, sanoo professori Marina von Keyserlingk, joka johtaa yliopiston maatalous- ja elintarviketiedekunnan eläinten hyvinvointihankkeen tutkimustiimiä. – On usein houkuttelevaa tarkastella eläimiä ainoastaan laumana, vaikka…

Laiduntaminen stressaa – hyvällä tavalla!

Naudat kohtaavat elämänsä aikana lukuisia haastavia tilanteita, joissa auttaa stressireaktio. Negatiivinen stressi kuormittaa elimistöä, mutta kaikki stressi ei suinkaan ole pahasta. Postiviinen stressi, jossa haasteeseen liittyy miellyttävä tunnekokemus, kehittää eläimen elimistöä ja lisää hyvinvointia. Laiduntaminen ja ulkoilu lisäävät nautojen mahdollisuuksia kokea tällaista positiivista stressiä.   Nykyään tiedetään, että ikävien asioiden puuttumisen lisäksi mahdollisuudet toteuttaa luontaisia…

Ovela lehmäksi

Kuvassa Ovelaa koulutetaan hyvään lypsykäytökseen. Apuna käytettiin jatkokäsivartta. Ovela-ensikko tuli tilalle ostohiehona, ja kun lypsylle opettelun aika koitti, se potki niin ettei lypsystä tullut mitään. Poikimista seuraavana päivänä tilalla huuhdeltiin alkioita ja eläintenkouluttajaksikin opiskellut alkionsiirtoeläinlääkäri Iris Kaimio ehti töiden lomassa hetken kouluttaa Ovelaa. Totuttaminen aloitettiin jatkokäsivarren kanssa, jotta Ovela ei opi potkimalla pääsemään eroon käsittelystä….

Pelästynyt lehmä

Turvattomuuden tunne voi pahentaa naudan kokemaa kipua

Kipu on epämiellyttävä kokemus, jonka tarkoituksena on suojella elimistöä. Stressireaktio taas auttaa selviämään haastavasta tilanteesta ja palauttamaan elimistön tasapainon. Stressin ja kivun suhde on monimutkainen. Koettu kipu aiheuttaa elimistössä stressireaktion ja negatiivisia tunteita. Lisäksi ahdistuneisuuden ja esimerkiksi turvattomuuden tunteen tiedetään voivan pahentaa eläimen kipua. Toisaalta voimakas stressi voi johtaa eläimen hetkelliseen kivuttomuuteen ja positiivinen, mielihyvää…

”Imettäjälehmä on navetan tärkeä työntekijä”

Lypsylehmäkin voi hoitaa vasikkaa, jos olosuhteet on muokattu siihen sopiviksi. Vasikan vierihoitoa oman emän tai imettäjälehmän avulla toteutetaan erityisesti luomukarjoissa, mutta myös tavanomaisilla tiloilla on kiinnostusta asiaan. Lue kahden tilan kokemuksista imettäjälehmien käytöstä!   Juvan Muumaassa imettäjälehmät ovat tuttuja jo parin vuosikymmenen takaa. ”Kun uutta navettaa vuosituhannen vaihteen tienoilla suunniteltiin ja rakennettiin, pystyimme paremmin miettimään…

Kuljeta kärpäslätkällä

Naudat voi palkinnon avulla opettaa koskemaan turvallaan kohdetta, vaikkapa rehukauhaa. Tosin kauha ei välttämättä arjessa ole se käytännöllisin vaihtoehto. Lehmien, kuten muidenkin eläinten, kouluttaminen on palkitsevaa hommaa. Naudat oppivat nopeasti ja tuloksia näkee usein jo lyhyen harjoittelun jälkeen. Etenkin, jos koulutettavat asiat ja koulutushetket on suunniteltu hyvin etukäteen. Positiivinen vahvistaminen palkan avulla nopeuttaa oppimista entisestään….

Koulutushattu, pullo ja muita oppimisen välineitä

Eläimet voi ruokapalkalla opettaa vaikkapa koskemaan keltaista ämpäriä, jolloin ne on helppo siirtää mihin tahansa ämpärin perässä. Nautojen hyvä oppimiskyky kannattaa hyödyntää niiden kouluttamisessa hoito- ja käsittelytilanteita varten. Hoitotoimenpiteiden kouluttaminen ennakkoon säästää aikaa arjessa, varsinkin jos hoidettavia on paljon. Nauta oppii tekemällä ja muistaa oppimansa hyvin. Tekemällä oppiessaan eläimellä on mahdollisuus vaikuttaa seurauksiin omalla toiminnallaan….

Ei yhtään lehmää teuraaksi käytösongelmien takia

”Apukäden” avulla voi totuttaa nautaa käsittelyyn: tätä kättä ei tarvitse irrottaa lehmän heiluessa ja potkiessa, vaan vasta kun se seisoo nätisti paikoillaan. Näin ei palkita sitä ei-toivotusta käytöksestä. Hieho poikii. On yö, väsyttää. Vasikalle pitäisi saada ternimaitoa. Lypsykone kiinni utareeseen, ja äkkiä hiehon jalka lentää. Hyvä ettei päähän osunut! Lypsimet tippuvat, lypsäjältä pääsee ärräpäitä. Kaksi…

Vasikka tarvitsee kavereita ja leikkiä

Hyvät suhteet lajitovereihin ja hoitajaan lisäävät nautojen hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja vähentävät stressiä. Lisäksi ne edistävät leikkiä, joka taas lisää mielihyvää ja kehittää laumataitoja. Erityisesti vasikat leikkivät paljon ja mahdollisuus leikkiä lisää niiden hyvinvointia. Samalla leikki auttaa vasikoita monella tapaa kasvamaan ja kehittymään. Eläimen hyvinvointi on yksilön ominaisuus ja kuvaa sitä, kuinka eläinyksiö voi…

Lastauksessa maltti on valttia!

Nautojen lastaus sujuu parhaimmillaan muutamassa minuutissa, mutta pahimmillaan menee hermo kaikilta osapuolilta. Lastaukseen liittyviä käytäntöjä ja eläinten käsittelytapoja on käyty läpi muun muassa teurastamojen koulutustilaisuuksissa, jollaiseen tämäkin juttu pohjautuu.   Lastaustilanteessa tärkeintä on säilyttää maltti ja varata lastaukseen riittävästi aikaa. Nauta aistii ihmisten kiireen ja hermostumisen ja hermostuu itsekin, mikä on lopputuloksen kannalta kaikkein huonoin…