Aihe:

Utareterveys

Artikkelit

Ayrshire-lehmä pihatossa

Lehmän tärkein tuotoskausi – umpikausi!

Mitä lehmäryhmää voisi kutsua karjan kuningattariksi? No ummikoita tietenkin! Lehmien umpeutus sekä hoito ja ruokinta umpikauden aikana näyttelevät ratkaisevaa osaa tulevan tuotoskauden onnistumisessa.   Ummessaolokausi käsittää lypsylehmän tiineyden viimeiset kuukaudet, jolloin se lepää ja valmistautuu seuraavaan kauteen.​ Se on yleensä 6-8 viikon mittainen siirtymäaika, jolloin lehmän lypsy lopetetaan, ruokintaa muutetaan ja lehmän utare tyhjentyy, eli kuivuu.​…

Lehmiä laitumella

Mitä lehmät sairastivat? – Terveystarkkailun tulokset 2022

Terveystarkkailun tuloksissa on vuosien välillä vain vähän vaihtelua. Terveystarkkailun kattavuus on edelleen erittäin hyvä ja kattavuudessa ei tapahtunut lainkaan muutoksia vuoden aikana. Tuotosseurantaan kuuluvista karjoista siis 94,6 prosenttia on edelleen mukana terveystarkkailussa, eli niistä on saatu vuoden aikana vähintään yksi hoitomerkintä rekisteriin. Samat vaivat vuodesta toiseen Lehmiä hoidetaan eniten hedelmällisyysongelmien ja utaresairauksien takia. Eniten hoitomerkintöjä…

Myös naudat voivat kärsiä hermovauriokivusta

Naudan kokema hermovauriokipu voi olla erittäin voimakasta ja aiheuttaa kovaa kärsimystä. Monet erilaiset vammat ja sairaudet voivat johtaa hermovauriokipuun ja usein potilaan kipu kestää pitkään. Nautojen hermovauriokivun hoitaminen on vielä hyvin vaikeaa. Siksi sen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy on tärkeää.   Lääketieteessä korostetaan nykyään yhä enemmän kivun eri mekanismeja kivun hoitamisen lähtökohtana. Samoin myös eläinlääketieteessä kiinnitetään…

Lehmiä menossa navettaan

Mitä lehmät sairastivat? – Terveystarkkailun tulokset 2021

Terveystarkkailun tulokset on jälleen koostettu tuotosseurantakarjojen aloitushoidoista. Terveystarkkailun kattavuus parani peräti noin kolmella prosenttiyksiköllä edellisvuodesta. Viime vuonna hoitotietoja saatiin 94,6 prosentilta tuotosseurantakarjoista. Terveystarkkailun kattavuus on siis erittäin hyvä. Hoitojakin kertyi edellisvuotta hieman enemmän eli vajaat 160 000 kappaletta. Eniten hoitomerkintöjä kertyi koodille 12 eli hiljainen kiima. Toiseksi eniten hoitomerkintöjä kertyi koodille 301 eli äkillinen, kliininen utaretulehdus….

Huomaa sairas lehmä!

Sairaan lehmän havaitseminen navetassa on tärkeää, jotta sitä pääsee hoitamaan varhaisessa vaiheessa. Tällöin sairaus ei pääse pitkittymään ja mahdollisesti leviämään toisiin yksilöihin.   Eläinten käyttäytymistä, ruokahalua ja olemusta tarkkaillaan navetassa rutiininomaisesti päivittäin. Sairaat eläimet täytyy eristää terveistä, jolloin tartuntariski toisiin eläimiin vähenee. Rauhallinen sairaskarsina edistää paranemista. Miten tarkkailen lehmän terveyttä? Eläinten terveydentila on tarkistettava vähintään…

Terveystarkkailun tulokset 2018

Vuoden 2018 terveystarkkailun tuloksissa on ilahduttavinta terveystarkkailuprosentin nousu. Hoitotietoja kertyi siis useammalta tuotosseurantatilalta kuin edellisvuonna. Muilta osin vuosi 2018 näyttää olleen hankala terveyden osalta, sillä hoitoja kertyi paljon. Vuosi 2018 oli terveystarkkailun 36. vuosi ja tuse-tiloilta kertyi aloitushoitoja yhteensä 152 309 kappaletta. Tämä on noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kun lehmien määrä samalla…

Mikä patogeeni rokottaa eniten maitotiliä?

Utaretulehdukset aiheuttavat tuotosmenetyksiä sairastuneille lehmille, tämä on toki tiedetty aina. Mutta tuotoksen notkahdus saattaa olla jopa isompi kuin on perinteisesti ajateltu. Lisäksi eri patogeenien aiheuttamat tuotosmenetykset ovat eri suuruisia. Utaretulehduspatogeenien aiheuttamia tuotosmenetyksiä maidontuotannossa tutkitaan Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laajan, 2013 käynnistyneen yhteistutkimusprojektin osana. Tutkimusryhmään kuuluvat prof. Emerita Satu Pyörälä ja kliininen opettaja Suvi Taponen…

Miten ehkäisen utarepöhön?

Utarepöhöä esiintyy nykyisin vähemmän kuin vaikkapa kymmenen vuotta sitten, mutta ongelma vaivaa edelleen joitakin eläimiä tai karjoja. Kysyimme eläinlääkäri Virpi Kurkelalta, mikä avuksi utarepöhöön. Mikä pöhön aiheuttaa? – Ei ole ihan selvää, mikä utarepöhöä aiheuttaa. Yhtenä syynä ovat ihan luonnolliset poikimiseen ja utareen täyttymiseen liittyvät fysiologiset syyt. Esimerkiksi ensikoille tulee ensin jonkinlaista turvotusta, joka lisääntyy hiljalleen,…

Utareterveys hallussa myös kesällä!

Kesä ja kärpäset ovat kohta taas täällä! Tarkoittaako se automaattisesti tankkimaidon soluluvun nousua ja lehmien utaretulehdustilanteen huononemista?  Voiko tilanteelle tehdä jotain?   Kesän kuumuus ja kosteus altistavat utaretulehduksille. Kuumuudesta stressaantuneiden lehmien vastustuskyky laskee ja olosuhteet ovat otolliset utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien lisääntymiselle. Epäonnistumiset laidunruokinnassa tai appeen teossa aiheuttavat korkeassa tuotoksessa oleville eläimille energiavajetta, joka myös heikentää…

Onko riesana hiiva?

Yksittäinen hiivatulehdus voi tulla karjaan kuin karjaan, mutta mikä neuvoksi, jos hiivoja alkaa utaretulehdusnäytteissä olla riesaksi asti? Navettaympäristössä on aina hiivoja. Tulehduksen ne pystyvät aiheuttamaan, jos lehmän vastustuskyky on alentunut tai hiivoja on ympäristössä erityisen suuria määriä. Hiivojen, kuten muidenkin ympäristöperäisten utaretulehdusten aiheuttajien, määrää lehmän lähiympäristössä voi pienentää huolehtimalla lehmien puhtaudesta. Vedinten ihon kunto on…