Aihe:

Alkiot

Artikkelit

Hiehoja pihatossa

Uusia hiehoja Hollolaan

Tammikuussa Hollolan hiehoasemalle saapui 11 uutta hiehoa. Näistä seitsemän edustaa punaista rotua, niiden NTM-arvojen keskiarvo valittaessa oli 28,6. Neljän uuden holstein-tulokkaan NTM-arvojen keskiarvo oli 39,3. Kahden holstein-hiehon NTM-arvot olivat valintahetkellä +41. Ylöstalon Vaativan emä Tuttu sai hiehona VikingGeneticsin huuhtelusopimuksen. Kahdessa sopimushuuhtelussa Tuttu tuotti yhteensä 28 siirtokelpoista alkiota. Ensimmäisessä huuhtelussa parituskumppanina oli VH Nader Newyear ja…

Hiehoja Hollolan pihatossa

Uusia hiehoja Hollolaan

Syksyllä 2023 VikingGeneticsin Hollolan hiehoasemalle saapui 15 hiehoa eri puolilta Suomea, yksi jopa Ahvenanmaalta asti. Näistä kymmenen on ayrshire- ja viisi holstein-rotuista. Valinta-aikaan holstein-hiehojen NTM-arvo oli keskimäärin huikeat 38,4, ayrshire-hiehojen 28,3. Vuosi sitten lanseerattu jalostajabonus on otettu lämpimästi vastaan karjanomistajien keskuudessa ja se on lisännyt hiehojen myyntihalukkuutta VG:lle. Tänä vuonna hinnat pysyvät ennallaan. Kun karjanomistaja…

Hiehoja pihatossa

Uusia hiehoja Hollolaan

Kesäkuussa Hollolan hiehoasemalle saapui kahdeksan uutta hiehoa, viisi holstein- ja kolme ayrshire-rotuista. Elokuussa niinikään kahdeksan hiehoa kuljetettiin Hollolaan, neljä holstein-, kolme ayrshire- ja yksi jersey-rotuinen. Hiehot ovat saapuessaan yleensä 5-9 kuukauden ikäisiä. Kuljetuksia järjestetään parin kuukauden välein. Elokuussa saapunut erä on vielä tätä kirjoitettaessa isolaatiossa eli erillään muista ydinkarjan hiehoista tarkkailussa. Kesäkuussa tulleet hiehot ovat…

Hiehoja navetassa

Uusia hiehoja Hollolaan

Vasemmalla VG Unnukka, keskellä R. Ulvi ja oikealla I. Uranus P.   Huhtikuun lopulla Hollolaan saapui yhdeksän uutta hiehoa alkiotuotantoa varten. Näistä kolme on holstein- ja kuusi ayrshire-rotuista. Kaikki kolme holstein-hiehoa ovat alkioalkuperää. Viking Urhotar ja Unnukka ovat jo toisen polven ydinkarjahiehoja, molemmat lähtöisin Juntusen Askon tilalta Vieremältä. Urhotar polveutuu Kauniston Puppernikkeliin emänsä Viking Suppernikkelin…

Uusia hiehoja Hollolan hiehoasemalle

Vuoden 2023 hiehohankinnat Hollolan asemalle käynnistyivät vauhdilla. Helmikuussa saapui 15 uutta hiehoa alkiotuotantoon, yhdeksän punaista ja kuusi holsteinia. Hiehojen kotitilat sijaitsevat pääasiassa Pohjanmaalla, Karjalassa ja Pirkanmaalla. Kaikkien hiehojen tiedot sisältävän listauksen löydät jutun lopusta. Holstein-hiehoryhmän NTM on keskimäärin 36,5: tuotos 126, maitotuotos 103, lypsynopeus 97, utarerakenne 112, utareterveys 107, hedelmällisyys 110 ja jalkarakenne 102. Tällä…

VikingGenetics Herd of the Year 2021:Kotirinteen tilalla jalostus on selkäytimessä

VikingGenetics Herd of the Year 2021 -tilaksi on valittu sysmäläinen Kotirinteen tila, jonka omistavat Miina Kuusimo-Rinne ja Pasi Rinne. Valintaan vaikuttivat hyvä tuotostaso, innostus jalostukseen ja jalostuseläinten tuottaminen. Erityisesti innostus jalostukseen ilmenee lukuisten alkiohuuhtelujen ja -siirtojen kautta. Tila toimii VikingGeneticsin alkioiden vastaanottajakarjana. ”Jalostus, alkiohuuhtelut ja alkionsiirrot ovat kuin ainaista joululahjojen avaamista”, kuvailee Miina Kuusimo-Rinne.  …

Mihin alkiobisnes on menossa?

VikingGeneticsin alkio-ohjelmassa on kaksi tavoitetta ylitse muiden. Ensinnäkin, alkiot siirretään kahden kuukauden kuluessa tuotannosta vastaanottajiin. Toinen keskeinen tavoite on saada vasikoita; sekä jalostusohjelmaan että tiloille, jotka alkioita siirtävät. Laadukasta geeniainesta Ostettujen VR-hiehojen NTM-arvo on keskimäärin +25, VH-hiehojen +31 ja VJ-hiehojen +24. Hollolassa enemmistönä on VR-hiehoja. Yksi jersey on mahtunut mukaan, nimeltään Viking Ratamo (NTM +27),…