Aihe:

Jalostus

Artikkelit

Montbeliarde-risteytyslehmiä laitumella

Sopiiko montbeliarde Suomeen?

Vuonna 2022 tehdyn opinnäytetyön perusteella montbeliarde-risteytykset soveltuvat hyvin suomalaiseen maidontuotantoon. Lehmien utareterveys sekä teuraseläinten ruhon lihakkuus ovat rodun selkeimpiä vahvuuksia. Käytännön kokemukset tiloilta ovat tuoneet viestiä aktiivisista lehmistä, jotka ovat helppoja ja huolettomia työtovereita. Vastaavia tuloksia on saatu myös muista maista.   Lypsykarjan risteyttäminen on yleistynyt maailmalla viimeisten vuosien aikana. Suunnitelmalliset risteytysohjelmat, kuten VikingGeneticsin ProCross,…

Eläinlääkäri tekee tutkimusta naudoille navetassa

5 väitettä terveysjalostuksesta – Totta vai tarua?

Pohjoismaissa on pitkään kerätty terveystietoja ja laskettu niiden pohjalta jalostusarvoja lehmien terveysominaisuuksille. Viime aikoina terveyden jalostamiseen on herätty monissa muissakin maissa. Toisaalta nykymuotoista, hoitotietoihin perustuvaa terveysjalostusta joskus kritisoidaan turhana. Miten asiantuntija kommentoi tällaisia väitteitä?  1.Terveysjalostus on turhaa, koska perimää paljon enemmän eläimen terveyteen vaikuttavat ruokinta, hoito ja olosuhteet (esimerkiksi tautisuojaus), ja ihan silkka sattumakin. On…

emo ja vasikka laitumella

Hereford-emoja eniten tarkkailussa

Emotarkkailun tulokset vuodelta 2023 on jälleen julkistettu. Hereford on maamme yleisin lihakarjarotu tarkkailutulosten perusteella, sillä sekä hereford-emoja että hereford-karjoja on lukumääräisesti eniten. Kaikkiaan emotarkkailuun kuului viime vuonna 335 tilaa ja 15140 emoa.     Jos halutaan tarkastella karjaan kytkettyjen poikineiden emolehmien määriä eri roduissa tarkkailuvuoden 2023 lopussa, saadaan alla oleva taulukko. Kyseiset luvut siis kertovat,…

lehmä lypsyasemalla

Tiesitkö tämän tuotosindeksistä?

Tuotos on tärkein osatekijä kokonaisjalostusarvossa, sillä on suurin paino nykyisessä NTM:ssä. Tuotos on myös ensimmäisiä ominaisuuksia, jolle on laskettu jalostusarvoja eli indeksejä. Maidon tuotokseen liittyvät indeksit perustuvat tuotosseurannasta saataviin tietoihin. Tuotosindeksi on yhdistelmäindeksi tuotoksen eri osatekijöistä ja ennustaa, millaisia maidon, rasvan ja valkuaisen tuottajia eläimen jälkeläiset keskimäärin ovat populaation keskiarvoon verrattuna. Tuotosindeksi on koostettu maitotuotos-,…

typpisäiliöitä odottamassa lähetystä

Kannattaako käytetyn typpisäiliön osto? Asiantuntijat vastaavat

Nauta-lehden lukija esitti kysymyksen: ”Kannattaako käytetyn typpisäiliön ostaminen? Ja jos sellaisen haluaa hankkia, mitä tulisi ottaa huomioon?” Vastaajina toimivat Katri Kajostila ja Jaana Vuolteenaho Fabasta.   Jos harkitsee käytetyn säiliön hankkimista, tulee kiinnittää huomiota säiliön ikään, sekä miten sitä on aiemmin käytetty. Jos säiliö on ollut aktiivisessa käytössä lähimenneisyydessä, eikä merkkejä esimerkiksi typen nopeasta haihtumisesta…

Hiehoja pihatossa

Uusia hiehoja Hollolaan

Tammikuussa Hollolan hiehoasemalle saapui 11 uutta hiehoa. Näistä seitsemän edustaa punaista rotua, niiden NTM-arvojen keskiarvo valittaessa oli 28,6. Neljän uuden holstein-tulokkaan NTM-arvojen keskiarvo oli 39,3. Kahden holstein-hiehon NTM-arvot olivat valintahetkellä +41. Ylöstalon Vaativan emä Tuttu sai hiehona VikingGeneticsin huuhtelusopimuksen. Kahdessa sopimushuuhtelussa Tuttu tuotti yhteensä 28 siirtokelpoista alkiota. Ensimmäisessä huuhtelussa parituskumppanina oli VH Nader Newyear ja…

Hiehoja Hollolan pihatossa

Uusia hiehoja Hollolaan

Syksyllä 2023 VikingGeneticsin Hollolan hiehoasemalle saapui 15 hiehoa eri puolilta Suomea, yksi jopa Ahvenanmaalta asti. Näistä kymmenen on ayrshire- ja viisi holstein-rotuista. Valinta-aikaan holstein-hiehojen NTM-arvo oli keskimäärin huikeat 38,4, ayrshire-hiehojen 28,3. Vuosi sitten lanseerattu jalostajabonus on otettu lämpimästi vastaan karjanomistajien keskuudessa ja se on lisännyt hiehojen myyntihalukkuutta VG:lle. Tänä vuonna hinnat pysyvät ennallaan. Kun karjanomistaja…

Lehmiä syömässä säilörehua

Korkeampi NTM, vähemmän metaania

Pohjoismainen kokonaisjalostusarvo NTM parantaa lehmäkohtaista vuosittaista taloudellista tulosta noin 9 euroa NTM-pistettä kohti roduittain. Parempi taloudellinen tulos johtuu korkeammasta tuotoksesta ja paremman terveyden, hedelmällisyyden ja toiminnallisuuden aiheuttamista säästöistä. NTM ei paranna vain taloudellista tulosta, sillä korkeampi NTM on yhteydessä myös alhaisempiin metaanipäästöihin. NTM:n avulla voi siis jalostaa ilmastoystävällisiä lehmiä. SimHerd antaa vastauksia Simulaatio-ohjelma SimHerdillä on…

Kaksi charolais-sonnia

Kivekset kertovat astutussonnin potentiaalista

Sonnin kivesten koko ja kudoksen koostumus sekä rakkularauhaset vaikuttavat tiineyttämiskykyyn ja sonnin työkykyyn: mitä isommat kivekset, sitä enemmän sonnilla oletetaan olevan siementuotantoon soveltuvaa kudosta. Lisäksi isojen kivesten on havaittu olevan kytköksissä sonnien tyttärien aikaiseen hedelmällisyyteen. Eli samalla, kun valitsee riittävän kokoiset kivekset omaavan sonnin, jalostaa myös naarashedelmällisyyttä karjassaan, mikäli sonnin tyttäriä käytetään uudistukseen. Sonnin libido…

Hiehoja pihatossa

Uusia hiehoja Hollolaan

Kesäkuussa Hollolan hiehoasemalle saapui kahdeksan uutta hiehoa, viisi holstein- ja kolme ayrshire-rotuista. Elokuussa niinikään kahdeksan hiehoa kuljetettiin Hollolaan, neljä holstein-, kolme ayrshire- ja yksi jersey-rotuinen. Hiehot ovat saapuessaan yleensä 5-9 kuukauden ikäisiä. Kuljetuksia järjestetään parin kuukauden välein. Elokuussa saapunut erä on vielä tätä kirjoitettaessa isolaatiossa eli erillään muista ydinkarjan hiehoista tarkkailussa. Kesäkuussa tulleet hiehot ovat…

Ahlmanin suomenkarja laitumella

Suomenkarjapäivää vietettiin Tampereella

Elokuun lopulla kokoonnuttiin perinteiseen Faba järjestämään suomenkarjatapaamiseen Tampereelle AhlmanEdun upeisiin kartanopuitteisiin. Päivän aikana kuultiin useita mielenkiintoisia esityksiä ja tutustuttiin Ahlmanin LSK-karjaan. LSK-rodun sukusiitoksesta piti esitelmän Mirva Härkänen, joka tutkii aihetta pro gradu -työssään. Tutkimuksen alla on sekä rodun sukupuutiedoista että genotyypitystiedoista lasketut sukusiitosasteet, joita vertaillaan keskenään. Tietoja on kerätty vuonna 1960-2020 syntyneistä eläimistä. Sukupuutietoja luonnollisesti…

Limousineja olkipohjalla

7 kysymystä liharotujen genomiarvostelusta

Genomiarvostelu on tutkitusti tehokkain työkalu eläinvalintojen onnistumisessa. Lihakarjan jalostusarvostelu siirtyi genomiaikaan maaliskuun jalostusarvostelussa. Kokosimme tähän juttuun muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä lihakarjan genomiarvostelusta. Joko sinä tiesit nämä?   1. Lasketaanko genomitestaamattomille eläimille edelleen jalostusarvot vanhalla systeemillä? Ei lasketa. Kaikille liharotuisille eläimille lasketaan jalostusarvot yhdessä ja samassa uudistuneessa laskennassa, pois lukien highland cattle, jolle käytetään vielä vanhaa…

Hiehoja navetassa

Uusia hiehoja Hollolaan

Vasemmalla VG Unnukka, keskellä R. Ulvi ja oikealla I. Uranus P.   Huhtikuun lopulla Hollolaan saapui yhdeksän uutta hiehoa alkiotuotantoa varten. Näistä kolme on holstein- ja kuusi ayrshire-rotuista. Kaikki kolme holstein-hiehoa ovat alkioalkuperää. Viking Urhotar ja Unnukka ovat jo toisen polven ydinkarjahiehoja, molemmat lähtöisin Juntusen Askon tilalta Vieremältä. Urhotar polveutuu Kauniston Puppernikkeliin emänsä Viking Suppernikkelin…

limousin-sonni

Lihakarjan jalostukseen kolme uutta keinosiemennyssonnia

Kevään lihakarjan sonnihuutokaupoissa oli sonneja myynnissä ennätysmäärä ja kauppa kävi hyvin. Myös keinosiemennyskäyttöön saatiin uutta verta, kun VikingGenetics osti huutokaupasta kolme uutta sonnia.   Hereford JJ Trubaduuri on lähtöisin Urjalasta JJHereford-karjasta, jossa on tehty jo puoli vuosisataa jalostustyötä hereford-rodun hyväksi. Homotsygoottinupon JJ Trubaduurin emälinja on kestävää, toimivaa linjaa, jota on ollut mty Jahkolan karjassa jo…

Uusia hiehoja Hollolan hiehoasemalle

Vuoden 2023 hiehohankinnat Hollolan asemalle käynnistyivät vauhdilla. Helmikuussa saapui 15 uutta hiehoa alkiotuotantoon, yhdeksän punaista ja kuusi holsteinia. Hiehojen kotitilat sijaitsevat pääasiassa Pohjanmaalla, Karjalassa ja Pirkanmaalla. Kaikkien hiehojen tiedot sisältävän listauksen löydät jutun lopusta. Holstein-hiehoryhmän NTM on keskimäärin 36,5: tuotos 126, maitotuotos 103, lypsynopeus 97, utarerakenne 112, utareterveys 107, hedelmällisyys 110 ja jalkarakenne 102. Tällä…

Sonneja navetassa

Siitossonnin ostajan muistilista

Sonni on äärimmäisen tärkeä tekijä emokarjassa, joten sen valintaan kannattaa paneutua. On myös hyvä tehdä itselleen selväksi, mitä oikein on hakemassa. Etsiikö sonnia hiehoille vai jo poikineille emoille? Onko sonnin jälkeläisistä tarkoitus jättää uusia emoja karjaan, vai hakeeko ns. päätesonnia? Sonnin ulkoisen olemuksen lisäksi pitäisi osata tulkita myös suku- ja terveystietoja sekä jalostusindeksejä.   (Korjattu…

Charolais-sonni

Tuontisonnit 2023

Liharotusonnien ennakkotilaus on käynnissä ensi siemennyskautta silmällä pitäen. Tarkemmat kuvaukset sonneista kuvineen löydät alta, sekä tilauslomakkeelta. Tilaukset tehdään ennakkotilauslomakkeella tai oman jalostusasiantuntijan kautta. Viimeinen tilauspäivä on 31.12., jonka jälkeen tilausmäärät ilmoitetaan myyjille. Olethan siis ajoissa! Mikäli harkitset yksityistilauksia ja sinulla on mielessäsi kiinnostava ulkomainen sonni, jota haluaisit käyttää, otathan yhteyttä Faban emoasiantuntijaan tai Kaisa Sirkkoon…

Punainen holstein

Asiantuntija vastaa: Holsteinin punavärigeeni

Asiantuntija vastaa tällä kertaa kysymykseen: ”Holstein-eläinteni DNA-tiedoissa näkyy punavärigeenituloksia. Mitä punavärigeeneistä tiedetään?” Kysymykseen vastaa palveluvastaava Sonja Närkki Fabalabista.   Eläinten värigenetiikka on monien eri geenien ohjaamaa. Värigenetiikkaan liittyy värin lisäksi myös muita ominaisuuksia, kuten merkkien tai värityksessä esiintyvien kuvioiden ilmentyminen. Holsteinilla esiintyy kahta punavärigeeniä, resessiivisesti periytyvä (Red Factor, RD) ja dominoivasti periytyvä (Variant Red, VR)….

Jalostusarvostelussa tapahtuu!

Lypsykarjan jalostusarvojen laskentaan on otettu NAV-maissa eli Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa käyttöön uusi menetelmä nimeltään single step. Sen ansiosta jalostusarvot ovat jatkossa entistä tarkempia ja luotettavampia. Marraskuun arvostelussa myös hienosäädettiin poikimaindeksejä sekä liitettiin liha-lypsyarvosteluun uutena ominaisuutena vasikan elinvoima.   Rehunsäästön indeksi on laskettu single step-menetelmällä alusta alkaen, ja marraskuun arvostelussa uuteen menetelmään siirryttiin myös rakenneominaisuuksien…

suomenkarjaa laitumella

Suomenkarjaväki kokoontui tauon jälkeen Pöytyällä

Kolmen vuoden tauon jälkeen Faba pääsi järjestämään perinteisen suomenkarjatapaamisen, tällä kertaa Kaidanojan Kartanossa Pöytyällä elokuun loppupuolella. Tapaaminen keräsi nelisenkymmentä suomenkarjaharrastajaa yhteen kuulemaan ajankohtaisista asioista. Tapaamisen teemana näkyi yhteistyön ja rotujen näkyvyyden lisääminen. Iltapäivällä siirryttiin katsomaan Anneli Tuomisen hienoa karjaa.   Tapahtuman avasi Terhi Vahlsten Fabalta kertomalla suomenkarjaa koskevista ajankohtaisista asioista. Vahlsten kertoi genomitestauksen jatkuvan edullisesti,…

Iskola Oy:n navetta

Vuoden VikingGenetics tila 2022 – Iskola oy

Tämän vuoden VikingGenetics -tilaksi on valittu Iskola oy Sonkajärveltä. Valintaan on vaikuttanut pitkäaikainen yhteistyö VikingGeneticsin kanssa jalostuksen saralla. Iskola on aina käyttänyt VG:n siementä, genomitestaa systemaattisesti kaikki lehmävasikat ja on kiinnostunut myös huuhtelemaan hyviä eläimiään. Monen tilan yhteenliittymä Iskolan oy:n omistavat Jari Luukkonen ja Pertti Savolainen Sonkajärveltä sekä Neliapilan tila Vieremältä. Yhteiseen navettaprojektiin lähdettiin, kun…

Lapinlehmiä Louen Tervolassa

Kansallisaarrekarja muutti Pelsolta Tervolaan

Elokuun lopussa toteutettiin Pelson vankilassa sijainneen geenipankin siirto Tervolan Louelle Ammattiopisto Lappian tiloihin. Kapulan vaihto Pelson ja Tervolan kesken tapahtui 29.8.2022. Siirrettävään geenipankkiin kuuluu lapinlehmiä, kainuunharmaslampaita sekä suomenlampaita. Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä valitsi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian jatkamaan Pelsolla toteutettua arvokasta työtä alkuperäiskarjojen ylläpitäjänä. Lappia on rakennuttanut opetusmaatilalle uuden lampolan ja peruskorjauttanut pihattonavetan. Tervolan tilaisuudessa…

Lihakarjan vasikka navetassa

Mitä tarkoittaa sukusiitosaste?

Muokattu 9.9. klo 10.00: Lisätty tieto suositeltavasta sukusiitosasteesta. Sukusiitosaste lasketaan eläimen polveutumistietojen perusteella ja se säilyy samana koko eläimen elämän, elleivät eläimen polveutumistiedot muutu. Joskus tietoja voidaan korjata jälkeenpäin, jos niissä on havaittu virheitä. Kantakirjatodistuksessa ja MinunMaatilani eläinlistauksessa näkyvä sukusiitosaste lasketaan kuuden vanhempaispolven perusteella kaikille eläimille, joille on tietokantaan merkitty isä. Asteet lasketaan joka yö…

vasikoita laitumella

Huh hellettä! Asiaa vasikoiden ja hiehojen lämpöstressistä

Ilmastonmuutoksen myötä lämpötila ympäri maailman on kasvussa, ja uhkaa paikoin jo ihmisten ja eläinten terveyttä. Tiedejulkaisu Journal of Animal Science and Biotechnology julkaisi elokuussa 2020 koosteartikkelin lämpöstressin vaikutuksista vasikoihin ja hiehoihin, sekä keinoista, miten ongelmia mahdollisesti voitaisiin ratkaista.   Lämpöstressiä esiintyy, kun naudan ympäristöstä ja omasta aineenvaihdunnasta muodostuva lämpö ylittää eläimestä ympäristöön poistuvan lämmönhukan. Vasikat…

vasikoita

Punaisten rotujen Eurooppa, osa 2: Ayrshiren Pohjolan punaiset rotutoverit

SRB-vasikoita Ruotsissa.   Holstein on maailman yleisin lypsyrotu, mutta sille on vaihtoehtoja. Nauta-lehden juttusarjassa tutustumme ns. punaisiin lypsyrotuihin Euroopassa. Millaisia rotuja löytyy ja mitä niille kuuluu nykyisin? Viime osassa kartoitettiin ayrshiren asemaa, tässä jutussa laajennetaan sen pohjoismaisiin serkkuihin. Edellisen jutun voit lukea Nauta-lehdestä 1/2022, ja tämän jutun lyhyempänä versiona numerosta 2/2022.   Skandinavia on vahvaa…

Emolehmiä

Mihin suuntaan liharodut kehittyvät?

Perinnölliset trendit kertovat, miten rodun jalostustyö on sujunut valtakunnan tasolla. Kehittyykö rotu siihen suuntaan, mihin kasvattajat ja rotuyhdistys toivovat? Kun tarkastelee perinnöllisiä muutoksia liharotujen jalostettavissa ominaisuuksissa viimeisen 20 vuoden aikana, huomaa helposti, että eri rodut kehittyvät eri tahtiin. Joissakin roduissa kasvukyky on parantunut valtavasti, mutta samalla vasikoiden syntymäpaino on kohonnut, ja todennäköisesti myös aikuiskoko.  Toisissa…

Punainen holstein-sonni

Yksi prosentti on punaisia holsteineja

VH MauiRed, punainen holsteinsonni. Punaisia holsteinlehmiä on ollut mustien holsteinien joukossa vuosikausia. Suurin osa näistä punaisista lehmistä on mutaation tulos karvan väriä koodaavassa geenissä. Miten punainen väri sitten periytyy? Punaista väriä aiheuttava geeni on resessiivinen. Jotta holstein olisi väriltään punaisen kirjava, sen täytyy saada punaisen värin geeni molemmilta vanhemmiltaan. Pohjoismaisten genomitestattujen holsteinlehmien tulokset osoittavat, että…